Maintenance employees cleaning the windows

Så optimerar du dina städtjänster med hyperautomation

Tjänsteleverantörer står inför nya utmaningar när det gäller avtalsefterlevnad, tjänsteleveransoptimering och drifteffektivitet. När det gäller mjuka tjänster är tekniken, i synnerhet hyperautomation, avgörande för att alla dessa utmaningar ska kunna hanteras. Planon och andra samarbetspartners som AddOnn erbjuder stöd för detta i ett ständigt föränderligt affärslandskap.

Marknadsutmaningar

Ständigt skiftande kundförfrågningar skapar nya trender som företag måste hålla jämna steg med. När det gäller mjuka tjänster läggs det nu stor press på tjänsteleverantörer när det gäller prestationsbaserade avtal, ökad transparens, uppfyllnad av hållbarhetsmål och anpassning till en snabb teknisk utveckling. Detta skapar en dynamisk men även komplicerad arbetsmiljö för tjänsteleverantörer. Samtidigt ställs nu tjänsteleverantörerna inför en operativ utmaning.

”Mjuka tjänster är särskilt resursintensiva med extremt snäva marginaler", säger Marc Wetzelaer, VD för AddOnn. ”En korrekt utformad kapacitetsplanering får därför stor inverkan på lönsamheten för dessa tjänster. Det finns två utmaningar som kräver hantering och särskild fokus (åtminstone när det gäller städning): marknadsbehovet för en flexiblare miljö och det interna behovet för en förutsägbar kapacitetsplanering. Det går inte att erbjuda städning efter behov fullt ut, men ett oböjligt schema är precis lika ohållbart. Man behöver lägga sig någonstans på mitten och finna en blandad metod.”

Hyperautomationsstrategi

Som tur är erbjuder hyperautomation ett sätt att balansera de nya kraven med digitala lösningar som möjliggör en flexibel strategi när det gäller förutsägbarhet. Först och främst måste företag digitalisera och automatisera sina processer, men när det är gjort kan hyperautomation utnyttja verktyg som robotprocessautomatisering (RPA), maskininlärning (ML), artificiell intelligens (AI) och processutvinning för förbättrade beslutsprocesser och optimerade affärsarbetsflöden.

Med hjälp av en hyperautomationsstrategi kan företag utnyttja data från en mängd IoT-sensorer och programvaruplattformar som hjälper dem att förutse och mer exakt förutspå sina kunders föränderliga behov och affärstrender. Med en korrekt baskapacitetsplanering kan därför tjänsteleverantörer skydda sina marginaler. Samtidigt kan nya insikter som samlats in från en hyperautomatiserad metod leda till helt nya affärsmodeller.

Städning

Ett område där hyperautomation har stort inflytande är de mjuka tjänsterna, och i synnerhet städningen. Redan innan covid-19-pandemin bröt ut lades stor tonvikt på just hygien. Städningen var en mycket viktig del av FM-tjänsteutbudet. Nu när arbetsplatsskiften kring beläggningsnivåer och tjänstetransparens växer fram får företagen i uppdrag att leverera smartare städningstjänster som både ska vara effektivare och hålla hög kvalitet.

Ett av verktygen som hjälper företag att förbättra sina städprocesser är CleanOnn, en till fullo integrerad och mobil lösning som är ansluten till plattformen Planon Universe. Lösningen ger verksamheter möjlighet att effektivisera sina städprocesser, från inledande kontraktsregistrering, kapacitets- och verksamhetsplanering till drift, kvalitetsgranskning och faktureringsförberedelser. CleanOnn har utvecklats av AddOnn och gör det möjligt för företag att ta fram en komplett basaktivitetsplan med inbyggd automation som hjälper till att skapa optimal kapacitet och operativ planering för kommande period.

Samarbete

CleanOnns cockpit och instrumentpanel ger dig insikt i realtid, men det faktum att plattformen fungerar i kombination med Planon Universe skapar de verkliga förmånerna för tjänsteleverantörer.

”När CleanOnn ansluts till Planons digitala ekosystem skapas nämligen autentisk åtkomst till ett stort antal andra relevanta processer som ger oss vidare information om vår egen lösning”, förklarar Wetzelaer. ”Städning sker ju inte i ett vakuum. Den påverkas snarare av underhåll, arbetsplatshantering och många andra processer.”

CleanOnn kan också ta hjälp av Planons befintliga IoT-standarder, vilket betyder att integrationer inte behöver byggas upp från grunden. Tiden från idé till färdig produkt minskas därmed väsentligt. För kunden innebär det här även minskade ägandekostnader eftersom det räcker med åtkomst till en enda enhetlig plattform som en del av en bredare hyperautomationsstrategi. Även om det finns rikligt med städlösningar på marknaden, är dessa i allmänhet fristående verktyg där kunderna själva måste upprätthålla integrationen mellan olika lösningar.

Med alltfler digitala verktyg på marknaden kommer möjligheten att få tillgång till Planon Universe att bli allt viktigare för företag. Som ett företag med en öppen plattformsstrategi är Planon övertygade om att de bästa lösningarna för tjänsteleverantörer inom Facility Management levereras genom ett gott samarbete med det omfattande (och växande) partnernätverk som finns på Marketplace.

”AddOnn utvecklar redan en ny lösning för onboarding-avtal som kallas BoardOnn”, tillägger Wetzelaer. ”Denna digitala plattform, tillsammans med en mängd andra verktyg, kommer snart att bli en del av ett ständigt växande hyperautomationutrymme som FM-tjänsteleverantörer måste vara medvetna om.”

Vad hyperautomation kan ge dina mjuka tjänster

Hyperautomation erbjuder företagen många fördelar och möjligheter, oavsett bransch. För dig som tillhandahåller städtjänster innebär detta en strategi som tillåter ökad transparens, förbättrad intäktsadministration och ökad avtalsefterlevnad. Vill du veta mer om hur ditt företag kan gagnas genom att få tillgång till hela städprocess-supporten via en enda och enhetlig plattform? Kontakta Planon i dag.

Vill du ta reda på om din FM-organisation är rustad för att ta del av fördelarna med hyperautomation i allmänhet? Ta hjälp av vår korta och interaktiva bedömning för att se hur långt du har kommit samt få förslag på vilka steg du kan ta härnäst för att närma dig en hyperautomatiserad verksamhet.

Om författaren

Marc Wetzelaer |

Marc har mer än två decennier av erfarenhet som chef och konsult med IT-organisationer. Under de senaste femton åren har han rekommenderat multinationella organisationer om teknik att stödja deras fastighets- och anläggningshanteringsprocesser. Marc arbetade för Planon inom flera roller och är nu Managing Director för sitt företag AddOnn, som utvecklar SAAS-lösningar som tillägg på befintliga programvaruplattformar.

Fler inlägg av Marc Wetzelaer

Dela den här artikeln