Group of colleagues having a hybrid meeting at work.

Hybridarbete: en arbetsplatsrevolution är precis runt hörnet

Det värsta av pandemin verkar vara över, men den har tvingat oss alla att se på världen från ett nytt perspektiv. Kontoret som vi kände det är nu ett minne blott. Många organisationer, av alla olika slag och storlekar, anammar nu hybridarbete, vilket gör det möjligt för medarbetare att arbeta både från kontoret, men även från andra platser.

En ny rapport över arbetstrender från Microsoft, med titeln ”The Next Great Disruption is Hybrid Work – Are We Ready?”, visar att ungefär 70 % av medarbetarna vill ha flexibla alternativ för distansarbete, medan över 65 % även värdesätter arbete på plats. 66 % av företagen planerar att göra om sina kontor till mer strategiska tillgångar, och det är tänkt att arbetsplatserna ska utvecklas till center där personal kan samarbeta och umgås för att främja ökad interaktion mellan distansarbetare.

I en annan rapport, ”Five Best Practices for Success in the Hybrid working Era”, beskriver Verdantix de fem främsta strategierna för hybridarbete som används idag av många verksamheter. En av dem som lyfts fram i rapporten är 60/40-strategin, där medarbetare tillbringar tre dagar på kontoret och två dagar hemma, eller vice versa. Detta ger medarbetare socialt umgänge med kollegorna och tid för samarbete, samtidigt som de fortfarande erbjuds fördelarna med distansarbete, som minskad pendlingstid och ökad flexibilitet.

Teknikens betydelse för framgångsrika modeller för flexibelt arbete

Dessa nya modeller för hybridarbete medför intressant ny dynamik till kontorsutrymmets syfte, men det innebär även nya utmaningar. En av de största utmaningarna är hur man utrustar medarbetare med rätt teknik för att ge dem tillgång till och översikt över olika utrymmen och kollegors scheman, när alla får möjligheten att arbeta flexibelt. Traditionella lösningar för arbetsplats- och mötesrumsbokning kommer få svårt att tillgodose denna komplexitetsnivå.

Och det är viktigt att notera att teknik för möteshantering endast utgör en liten del av alla de arbetsplatsutmaningar som måste övervägas av chefer för företagsanläggningar och fastigheter:

  • Medarbetarna förväntar sig i allt högre grad att man beaktar deras välbefinnande.
  • Risk för framtida störningar, vilket kräver bättre motståndskraft på företagsnivå.
  • Behovet av att minska energianvändningen på arbetsplatsen.
  • Toppar och dalar i närvaron på arbetsplatsen, vilket kräver ökad flexibilitet rörande anläggningstjänsterna.

Organisationer med ett integrerat arbetsplatshanteringssystem har ett bättre utgångsläge när det gäller att implementera och införa ny teknik på arbetsplatsen och för personalen för att uppfylla de krav som hybridarbetsstrategierna medför. Organisationer som arbetar med en IWMS-leverantör med en öppen plattform och ett robust partnernätverk har en ännu större fördel. De får tillgång till den senaste uppsättningen arbetsplatsappar, såsom Planon Workplace App, vilken kan bidra till att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser och möjliggöra en förbättrad medarbetarupplevelse genom smartare funktioner för möteshantering.

Fem åtgärder att vidta idag för att lyckas med hybridarbete

När företag påskyndar genomförandet av strategier för hybridarbete, finns det oändligt många olika projekt som behöver uppmärksammas av arbetsplatsansvariga. De främsta prioriteringarna för företagsledningar bör dock vara att använda medarbetarnas återkoppling och se till att personalen har de bästa verktygen för att få ut så mycket som möjligt av modeller för flexibelt arbete.

Den ovannämnda Verdantix-rapporten lyfter även fram fem åtgärder som företag nu kan vidta för att få ut mesta möjliga av modeller för flexibelt hybridarbete. Dessa inkluderar:

  1. Ta hjälp av regelbunden återkoppling från medarbetare när du kör program
  2. Omvandla strategierna för företagsframgångar som du har lärt dig under pandemin till framtida arbetsplaner
  3. Prioritera investeringar i arbetsplatslösningar som har medarbetarna i fokus
  4. Leta efter möjligheter till outnyttjad kostnadseffektivitet som hybridarbete kommer att medföra
  5. Framtidssäkra din strategi genom att göra den flexibel

För att strategier för flexibelt arbete ska lyckas måste de kunna möta såväl medarbetarnas som företagens ständigt skiftande behov. Fastighetschefer bör inte betrakta hybridarbete som ”slutmålet” för kontoret, utan snarare som nästa steg i en mer långsiktig utveckling av arbetsplatsen.

För att läsa mer om best practice-metoder samt de bästa strategierna för flexibelt arbete som implementeras av företag idag, se till att läsa hela Verdantix-rapporten: ”5 Best Practices for Success in the Hybrid Working Era”.

Peter Ankerstjerne

Om författaren

Peter Ankerstjerne | Chief Strategy Officer (CSO)

Peter ansvarar för produktstrategi och innovation samt produktmarknadsförings- och kommunikationsfunktionerna på Planon. Dessutom är han styrelseordförande för Planon i Nordamerika. Peter har en imponerande erfarenhet av Facility Management och arbetsplatshantering, vilket inbegriper betydelsefulla befattningar hos ledande företag som ISS, WeWork och JLL. Därutöver har Peter varit en del av IFMA:s globala styrelse sedan 2016 och är för närvarande styrelseordförande.

Fler inlägg av Peter Ankerstjerne

Dela den här artikeln