Smartare affärer med smarta fastigheter

Fördelarna med att integrera smart fastighetsteknik med ett IWMS i realtid

Fastighetsansvariga, tillgångsförvaltare och fastighetsdirektörer kommer alltid att behöva balansera begränsade budgetar och resurser med affärskrav för att driva och underhålla sin fastighetsportfölj under hela dess livscykel. Om du fattar felaktiga beslut kan detta leda till höga finansiella risker och kostnader, samt minskad komfort och välbefinnande för användarna. För att klara denna utmaning och minska dess inverkan har många organisationer förändrat sina underhållssystem och gått från reaktivt till förebyggande underhåll.

Dessa smarta fastighetslösningar innehåller mekanismer och intelligens med förmågan att tolka, analysera och diagnostisera fastighetsdata och därefter omvandla dem till rekommendationer. Dessa rekommendationer inkluderar åtgärdsförslag för att förhindra feluppkomster, minskad fastighetsprestanda, för hög energiförbrukning och försämrade klimatförhållanden.

Den här grafiken visar värdet av att använda smart fastighetsteknik för att övergå till ett förutsägande underhållssystem, samt rollen som ett IWMS har för att förbättra prestandan för både fastigheter och verksamheten genom bättre anpassning av portföljstrategin till dess tekniska prestanda och behov.

Klicka här för att visa vår informationsgrafik

Dela den här artikeln