Unilever: ”Planons globala IWMS gör det möjligt för oss att nå våra mål.”

Unilever är ett av världens största konsumentvaruföretag med över 400 marknadsledande varumärken. Unilevers strategi kallas för ”Compass” och syftar till att fördubbla företagets storlek, samtidigt som den ska minska deras miljöpåverkan och öka deras positiva sociala påverkan. ”Compass” omfattade även mål för Real Estate och Facility Management som bland annat: halvera energiförbrukningen per kontorsanställd innan 2020, minska pappersförbrukningen med 30 procent innan 2015 och införa ett system där man återanvänder och återvinner allt kontorsavfall innan 2017.

Läs den här fallstudien och ta reda på varför Unilever ”inte skulle tveka att rekommendera Planon som fastighetssystem”.

Klicka här för att läsa fallstudien.

Dela den här artikeln