A skyline of Smart Buildings in Chicago downtown

Så påverkar teknik fastighets- och anläggningshantering

Analytiker uppskattar att 50% av de mänskliga kontrollfunktionerna kommer att försvinna under de kommande fem åren. Fastighetshantering kommer därför att möta drastiska förändringar i affärsmodeller och operativa processer. Teknik hjälper dig att hitta innovativa lösningar.

Läs mer om IWMS.

Dela den här artikeln