Business people having a group discussion about IWMS.

Verdantix Buyer’s Guide till att välja IoT-plattform för smarta byggnader

Marknaden för IoT-plattformslösningar har expanderat och förändrats snabbt de senaste åren. Organisationer som vill minska kostnaderna, digitalisera verksamheten, öka medarbetarnöjdheten och få ett övertag inom ESG-relaterade aktiviteter letar aktivt efter IoT-lösningar som på bästa sätt kan stötta deras företagsmål, nu såväl som i framtiden.  

Men var ska man börja? 

Det finns numera hundratals valmöjligheter och leverantörer på IoT-marknaden. Studier från Verdantix tyder dock på att IoT-plattformar är det bästa valet för organisationer som vill implementera IoT i fler än ett verksamhetsområde. För att hjälpa organisationer att bättre förstå vilka alternativ som finns på marknaden för IoT-plattformar har Verdantix lanserat “Buyer’s Guide for Selecting a Smart Building IoT Platform”, en köpguide till att välja IoT-plattform för smarta byggnader. Du får tillgång till en kostnadsfri kopia av denna rapport under en begränsad period genom att fylla i formuläret på den här sidan. 

Vad innehåller den?  

I Verdantix guide till IoT-plattformar för smarta byggnader får du svar på frågor som: 

  • Vad är en IoT-plattform?
  • Hur kan IoT-produkter stötta min strategi?
  • Vad är det viktigaste att ta hänsyn till när jag väljer en IoT-plattform?
  • Vilka märkbara trender finns inom IoT?
  • Är en IoT-investering rätt för mitt företag?
  • Vilka leverantörer kan uppfylla min organisations krav? 

Fyll i formuläret på den här sidan nu och få en kostnadsfri kopia av guiden.

Dela den här artikeln