Colleagues brainstorming with sticky notes in a flexible workspace

Ge dina arbetsplatsstrateger ett centralt fokus och smart beslutsverktyg

Utveckla en engagerande arbetsplats

Störningar i arbetssätt har accelererats av covid-19 över hela världen. Det nuvarande arbetssättet är ett betydande hot mot medarbetarnas engagemang, vilket leder till produktivitetsförluster och höga kostnader för rekrytering och kvarhållning av talang. Det framtida arbetssättet har blivit oförutsägbart, samtidigt som fokus på interaktion, hållbarhet, hälsa, säkerhet och välmående kommer att fortsätta öka.

Som ansvarig för arbetsplatsförvaltningen behöver du hitta ett sätt att effektivt kombinera kontorsutrymme med hemmakontor och andra distansarbetsplatser som ökar medarbetarnas engagemang – så att din verksamhet kan prestera som bäst.

Du står inför följande huvudsakliga utmaningar :

Group of colleagues in the workspace

Medarbetarengagemang

 • Den fysiska arbetsplatsen spelar en stor roll i att skapa och understödja verksamhetens kultur
  • Studier visar konsekvent att utformningen av en arbetsplats har en väsentlig inverkan på hälsa, välbefinnande och produktivitet för dem som vistas där.
  • Medarbetarna förväntar sig större flexibilitet och fler valmöjligheter på arbetsplatsen. Du behöver tillhandahålla lättillgängliga utrymmen som lämpar sig väl för olika sorters arbetsuppgifter och låter team arbeta tillsammans effektivt, vare sig det gäller kontorsarbetsplatser eller distansarbetsplatser såsom hemmakontor.


   Företagets motståndskraft

   • Det är svårt att förutse hur många flexibla och/eller fasta arbetsplatser du behöver i framtiden. Hur många mötesrum kommer du att behöva? Hur många personer kommer de behöva rymma?
   • Brist på effektiva data och analyser begränsar din förmåga att fatta optimala beslut om utrymmesanvändning – och att visa att ditt kontorsutrymme används effektivt. Du behöver säkerställa att du har en balanserad blandning av kontorsutrymme samt hemmakontor och andra distansarbetsplatser.
    • Budgetarna är hårt pressade. Effektivitetsbesparingar (till exempel städning vid behov istället för enligt ett fast schema) kan frigöra resurser för att göra ytterligare förbättringar i arbetsplatsupplevelsen.
    • Verksamheter som stöder flexibla arbetssätt är statistiskt sett bättre på att behålla personal. Den fysiska arbetsytan kan vara en viktig faktor vid val av arbetsgivare.
     • När oväntade händelser inträffar måste du se till att din verksamhet fortsätter att fungera så smidigt som möjligt. Du behöver korrekta och aktuella data tillgängliga vid behov för att snabbt fatta beslut och hantera ändringar.
         Data analytics at a tablet

         Så hjälper vi dig

         Planon Workplace Edition är den enda omfattande helhetslösningen som uppfyller kraven från innovativa arbetsplatsstrateger, FM-team och medarbetare för att utöka arbetsplatsupplevelsen och skapa motståndskraft i verksamheten. Det är en molnbaserad programvara som är ansluten till beläggnings- och miljösensorer.

         Planon Workplace Insights

         Din anslutning till smarta arbetsplatssensorer som tillhandahåller användbara insikter via intuitiva kontrollpaneler.

         Planon Workplace Management

         Planon Workplace Management utökar funktionerna i Planon Workplace Insights och är ett verksamhetsnav för ditt FM-team.

         Planon Workplace Engagement

         En uppsättning smidiga gränssnitt till dina arbetsplatser och förknippade arbetsplatser som ger en utökad upplevelse för medarbetare och besökare.

         Planon Workplace Strategy

         Planon Workplace Strategy för samman data från hela din fastighetsportfölj och tillhandahåller information , benchmarking och utforskning för arbetsplatsstrateger.

         Få värdefulla insikter från smarta arbetsplatssensorer

         Planon Workplace Insights


         Därför väljer framgångsrika arbetsplatsstrateger Planon

         Helhetslösning

         Vår lösning innefattar Schneider Electrics IoT-plattform och sensorer . Vi skiljer ut oss bland komplex arbetsplatsteknik på marknaden. Vi ger dig unik enkelhet och användarvänlighet tillsammans med bred och djup funktionalitet som inte finns hos någon annan lösning från en och samma leverantör.

         Betrodd partner

         Vi på Planon är experter med över 35 års erfarenhet inom programvara för hantering av fastigheter och arbetsplatser.
         Vi tar IT-säkerhet på stort allvar. Vi förbinder oss till särskilda certifieringar och kvalitetsrapportering. Vår produktsäkerhet, vår sekretess och våra verksamhetskontroller granskas oberoende.

         Följande certifieringar och efterlevnadsstandarder gäller för Planon Workplace Edition:

         Framtidssäkrad

         Planon Workplace Edition anpassas helt efter dina ambitioner. Du kan börja med Planon Workplace Insights för att analysera data från en enda våning och sedan expandera genom hela din fastighetsportfölj och lägga till kapacitet för hantering, medarbetarengagemang och arbetsplatsstrategi.
         Allt blir sammankopplat med vår unika öppna plattform som enkelt integreras med olika tekniker och IT-system.

         Vi tillhandahåller appar som stöder integrering med produkter från ett snabbt växande ekosystem av teknikpartners. Om det inte redan finns en app så kan en lämplig app enkelt skapas av Planon eller en teknikpartner.

         ”Ansvariga för fastighetsportföljer samt fastighetschefer står inför de största utmaningarna i sin karriär: att skapa användarvänliga, hållbara arbetsplatser som inte överskrider den befintliga operationella budgeten. Planon Workplace Edition hjälper chefer att balansera de här konkurrerande kraven genom att fånga och analysera data samt skapa användbara insikter för bättre affärsresultat.”

         Kas Mohammed, Vice President, Digital Energy, Schneider Electric UK and Ireland


         Professional Services

         I samarbete med specialistpartners erbjuder Planon ett utbud av tjänster som säkerställer en snabb implementering och skapar en supportgrund under hela lösningens livscykel. Via de här tjänsterna tillhandahåller Planon och dess partner viktiga kunskaper, bästa praxis och erfarenhet som hjälper dig med efterlevnad. Efter den ursprungliga implementeringen minskar de här tjänsterna den totala ägandekostnaden (TCO), ökar användningsflexibilitet och gör din Planon-programvara skalbar. Få mer information om våra livscykeltjänster.

         Onboarding-tjänster

         • Vår snabba onboarding-tjänst tillhandahålls tillsammans med alla distributioner av Planon Workplace Edition.
         • Tjänsten säkerställer att ditt sensorsystem är korrekt konfigurerat och fullt anslutet till Planon Workplace Insights.
         • Dina planritningar och förknippade data, inklusive arbetsyteidentifierare och rumsnummer, importeras automatiskt till systemet, och varje utrymme sammankopplas med dess associerade sensorer.
         • Ditt team får introduktionsutbildning och åtkomst till vårt omfattande digitala utbildningsmaterial.

         Livscykeltjänster

         • Inkluderar omfattande global support via telefon eller e-post.
         • Vi erbjuder Premium Support som utökar din servicenivå (tillval).
         • Vi erbjuder global support dygnet runt alla dagar som tillval.
         • Säkerställ anpassning till framtida ändringar via funktionshantering.
         • Dra nytta av korrekta datauppsättningar och program via applikationshantering.
         • Få garanterad kontinuitet i IT-infrastrukturen via teknisk hantering.
         • Använd Planons Customer Connect-plattform för att hämta programvara och information samt visa vanliga frågor och svar.
         • Utforska, träffa och lär dig av Planons globala gemenskap.
         • Dela enkelt din upplevelse med andra verksamheter.
         • Dra nytta av en säker molntjänst baserad på Amazons Web Services-teknik.
         • Dra nytta av automatiserad installation av programvaruuppdateringar och nya versioner.
         • Slipp oroa dig för infrastruktur, säkerhetskopiering och systemunderhåll.


         Få mer information om Planon Workplace Edition

         Broschyrer
         Using Planon Workplace Engagement App

         Planon Workplace Engagement App

         Planon Workplace Engagement App förser arbetsplatsanvändarna med en mobil lösning för att utforska, navigera och använda arbetsplatser och tjänster i arbetsmiljön på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt.

         Lär dig mer
         White Papers
         Two colleagues talking about space management

         Så skapar du en arbetsplatsstrategi i världsklass

         I den här rapporten utforskas möjligheterna för företag att anpassa sig till hybridarbete steg för steg via en modell för en engagerande arbetsplats.

         Lär dig mer
         Broschyrer

         Planon Workplace Edition

         Planon Workplace Edition är en molnbaserad, modulär programvarulösning med stöd från smarta beläggnings- och miljösensorer. Detta hjälper dig att hantera utmaningar, såsom medarbetarengagemang och företagets motståndskraft.

         Lär dig mer