Emergency stairs outside of building

Covid-19 en dynamische brandveiligheid


Zomerblogs over brandveiligheid - Deel 1

Deze zomer gaan we in een 4-delige blogserie in op belangrijke aspecten van de brandveiligheid in gebouwen. Expert op dit gebied en tevens auteur van deze blogs is Joric Witlox van onze partner Witlox Brandveiligheid. In dit eerste deel geeft Joric 5 praktische tips om de brandveiligheid binnen uw gebouwen op niveau te houden in het kader van Covid-19 en de ‘anderhalve meter samenleving’.

Het mooie van mijn vak is dat het écht ergens over gaat. Als brandveiligheidsadviseur kun je het verschil maken en als het er op aan komt al helemaal. In mijn onbezoldigde functie als voorzitter van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) heb ik vele aspecten van brandveiligheid, ook internationaal, gezien en met elkaar kunnen vergelijken. We doen het wel goed in Nederland ofschoon er altijd ook veel te verbeteren valt en ieder slachtoffer zeer betreurenswaardig is. Dat we in Nederland gezien het aantal inwoners relatief weinig slachtoffers hebben is waar. Dat we op basis daarvan mogen zeggen dat we het wel goed doen ook, maar statistieken zeggen niets als er slachtoffers vallen.

Brandveiligheid is dynamisch

Regels zijn altijd een middel om een doel te bereiken, in dit geval veiligheid, maar kunnen nooit volledig dekkend zijn. Er zijn altijd factoren, soms te verwachten, soms onvoorzien, die zaken helemaal op de kop kunnen zetten. Een van de grootste onbekende factoren is ‘de mens’. Wij zijn onberekenbaar. In de regels, in ons geval het bouwbesluit, wordt daar ook op gewezen en wel in de twee misschien wel meest vage maar eigenlijk zo cruciale artikelen van het Bouwbesluit; artikel 7.10 en 7.16. De zogenaamde ‘kapstokartikelen’. Deze regels zijn geschreven als een soort sluitstuk. Als we overal aan voldoen beste eigenaar en gebruiker van het gebouw, zorg er dan voor dat je er alles aan doet om te voorkomen dat er brandrisico’s ontstaan (7.10) en dat vluchtmogelijkheden niet belemmerd worden (7.16). De maatregelen die een organisatie hiertoe implementeert moeten dynamisch van aard zijn omdat bij wijzigingen in het (gebruik van het) gebouw ook de maatregelen mogelijk moeten worden aangepast.

Covid-19 en brandveiligheid

Per 1 juli is de lockdown verder afgeschaald. Veel organisaties, bedrijven en instellingen denken na over de manier waarop ze invulling gaan geven aan de 1,5 meter-samenleving. Dit zal vaak betekenen dat de manier waarop mensen samenkomen en het gebruik van ruimten anders wordt dan ’normaal’. Denk aan het veranderen van looproutes in gebouwen, het in gebruik nemen van ruimten die voorheen niet gebruikt werden voor het verblijven van personen, obstakels als gevolg van looproutes in gangen en ruimten.

Heeft u er aan gedacht dat dergelijke veranderingen van invloed kunnen zijn op de brand- en vluchtveiligheid van uw pand. Zorgt de nieuwe looproute voor een langere loopafstand in geval van vluchten? Is de afgesproken verzamelplek geschikt voor de onderlinge 1,5 meter afstand? Is het geluid van de ontruimingsalarminstallatie hoorbaar in nieuw ingerichte ruimten? Is er sprake van grote veranderingen in uw opslag? Zijn er nog voldoende BHV’ers of werken die allemaal thuis? Het is goed om stil te staan bij dergelijke vragen, zodat u in geval van een calamiteit niet voor verrassingen komt te staan.

Tips brandveilig gebruik

  1. Wanneer de looproutes in uw gebouw worden aangepast, controleer dan in hoeverre dit van invloed is op het veilig vluchten. Zijn er fysieke barrières die het afwijken van de nieuwe looproute onmogelijk maken? Of is er in geval van een calamiteit alsnog een andere uitweg mogelijk?
  2. Beoordeel de capaciteit van de opvanglocatie die gebruikt wordt bij een ontruiming. Is deze groot genoeg voor verantwoord gebruik bij een ontruiming of moet er tijdelijk aan een andere of extra locatie worden gedacht?
  3. Neem de BHV-organisatie mee in de wijzigingen in het gebruik. Breng de collega’s op de hoogte van nieuwe ruimten die gebruikt worden door personen, zodat dit niet vergeten wordt bij het ontruimen van het gebouw.
  4. Controleer of de dekking van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie toereikend is voor het ‘nieuwe’ gebruik.
  5. Is uw sprinklerinstallatie nog wel toegerust op de mogelijke veranderingen in de samenstelling van de thans bij u opgeslagen producten of andere wijze van gebruik van uw stellingen?

Wilt u de actuele staat van brandveiligheid van uw vastgoed inzichtelijk hebben? Laat dan een inspectie brandveiligheid of een brandscan conform de NEN 6059 uitvoeren. Voorkom brandgevaarlijke situaties in uw gebouwen.

Binnenkort volgt mijn tweede gastblog in deze serie en ga ik het hebben over de op hand zijnde wijzigingen in de regelgeving omtrent brandveiligheid. Wat zijn de belangrijkste verschillen en….bent u compliant?