Klantenportal customer-icon

Verleng de levensduur van uw gebouwen

Werkt u aan het verduurzamen van uw vastgoed? Een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) omvat maatregelen voor technische instandhouding. Het plan omvat ook energiebesparende maatregelen op basis van een financiële business case. Aan deze energiebesparende maatregelen ligt een energiescan ten grondslag. U maakt gebruik van logische onderhoudsmomenten voor zowel noodzakelijk onderhoud als verduurzaming. Hierdoor ontstaat een slimme combinatie van beide aandachtsgebieden.

Jurgen, Senior Projectleider Vastgoed

"Verduurzamen is besparen. Zeker wanneer u duurzame maatregelen koppelt aan het reeds aanwezige MJOP. U krijgt hierdoor een duurzaam meerjaren onderhoudsplan."

Neem direct contact op met Jurgen:
jurgen.verhallen@planon-bm.com

De voordelen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP)

De voordelen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP)

  • Verlaging van exploitatielasten door energiebesparende maatregelen.
  • Behoud van waarde en verduurzaming van het vastgoedportfolio.
  • Verlenging van de levensduur van gebouwen.
  • Reductie van CO2-uitstoot.
  • Imago- en identiteitsverbetering.
Onze expertise

Onze expertise

  • EPA-U gecertificeerde medewerkers voeren de energiescan uit.
  • Wij houden rekening met meerinvesteringen en vervoegde afschrijven. U krijgt realistische terugverdientijden.
  • Wij geven desgewenst een energielabel af. Onze medewerkers integreren de maatregelen uit het gekozen scenario in uw MJOP-software.
  • Wij borgen uw MJOP in elk gewenst softwaresysteem. Indien u niet beschikt over MJOP-software, leveren wij het MJOP volledig gebruiksklaar op in gebruiksvriendelijke MJOP-software.

Kom meer te weten

Leer meer over het ontwikkelen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan

Onze succesverhalen