Planon office buildings, greenhouse and parking lot.

Analyse & Scenario software

Automatische analyse en grafisch inzicht in de bijdrage van condities en MJOP op uw doelstellingen

De complexiteit van het beheren van onderhoud aan gebouwen neemt toe. De behoefte aan heldere analyses, alternatieve plannen en begrotingen in het kader van het MJOP neemt daardoor toe. Onze Analyse & Scenario software geeft het inzicht dat nodig is voor een onderbouwde afweging van prioriteiten en budget.

Klantcase - Nationale Politie

Klantcase - Nationale Politie ”Naast de RVBBOEI-inspecties zet de Nationale Politie de PCA software in voor het automatiseren van het adviseringsproces. Hiervoor is de Analytische Hiërarchische Proces (AHP) methode geïntegreerd in de PCA-software. Hiermee wordt zichtbaar in hoeverre een object voldoet aan de doelen.” Otto Delfgou - Technisch Adviseur bij Nationale Politie

Lees meerScreenshot Analyse Scenario software


Add-on Scenarioplanning


Met de add-on Scenarioplanning kunt u onderhoudsscenario’s doorrekenen voor uw gebouwen en installaties op basis van zelf te definiëren criteria. Deze functionaliteit levert u een enorme tijdwinst op bij het opstellen van alternatieve onderhoudsbegrotingen. Geen complexe en foutgevoelige berekeningen meer in Excel, maar direct resultaat in de Planon Condition Assessor software.

Bekijk hier het webinar


Add-on AHP


Met de AHP (Analytisch Hiërarchisch Proces)-methode is het mogelijk om het belang te bepalen van onderhoudsactiviteiten voor het bereiken van beleidsdoelstellingen. Door na een RVBBOEI-inspectie de condities van de bouwdelen per thema toe te wijzen aan een doelstelling, kan een gewogen gemiddelde score van de kwaliteit van een gebouw worden berekend. Deze gewogen gemiddelde score, gerelateerd aan de doelstellingen van de organisatie, wordt ‘Indicatie Technische Kwaliteit’ (ITK) genoemd. Door bovendien voorafgaand aan de inspectie de minimale ondergrens van deze ITK vast te leggen, ontstaat een perfect instrument om de kwaliteit van uw gebouwen te toetsen aan uw doelen.

Bekijk hier het webinar

Screenshot AHPScreenshot Gebrekenregistratie

Add-on GebrekenZeef


In samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf is in Planon Condition Assessor een methodiek uitgewerkt die organisaties in staat stelt om op gebruiksvriendelijke en objectieve wijze te sturen op het meerjaren onderhoud: de ‘GebrekenZeef’. In de GebrekenZeef zijn verschillende onderhoudslabels voor gebouwen te definiëren. Het label bepaalt het onderhoudsniveau van een gebouw. Na het uitvoeren van de inspectie worden binnen de GebrekenZeef de gebreken ‘gezeefd’ die verholpen dienen te worden op basis van de kwaliteitslabels per gebouw.

Hierbij worden automatisch onderhoudsactiviteiten inclusief herstelkosten aangemaakt van de gebreken die op basis van het label opgelost moeten worden. Bovendien vindt de afweging plaats tussen herstel of vervanging, Het resultaat is een objectieve onderhoudsplanning en begroting op basis van het vooraf gedefinieerde label per gebouw.People doing data check on a tablet.


Blijf op de hoogte


Volg het laatste nieuws en ontwikkelingen

Er is een fout opgetreden


Volg ons viaOnze succesverhalen

Klantcases
Gebouwinspectie door Planon Building Management medewerker

Projectoverzicht 2022

Lees meer
Klantcases
Stand-up of business people in a modern office building.

Espria

Lees meer
Klantcases

NWO-I

Lees meer