Technician worker fixing the heating, ventilation and air conditioning

RVB BOEI®-inspecties en de Analytisch Hiërarchisch Procesmethode

U merkt waarschijnlijk ook dat het beheren van onderhoud aan gebouwen steeds complexer wordt. Toenemende eisen op het gebied van wet- en regelgeving, complexere techniek en doelstellingen in het kader van duurzaamheid dragen hieraan bij. Maar ook de toename in financiële verantwoording die vrijwel iedere organisatie kent met betrekking tot onderhoud. Een eenzijdige focus op technische instandhouding van vastgoed is dan niet meer genoeg om de juiste keuzes te maken.

Wilt u ook een integraal beeld van de kwaliteit van uw gebouwen? Wenst u minder overlast door inspectiebezoeken? En wilt u het beschikbare onderhoudsbudget op transparante wijze afstemmen op de benodigde onderhoudsactiviteiten? De RVB BOEI®- en de AHP-methode bieden uitkomst. Download onze brochure over dit onderwerp en leer meer.

Klik hier om de volledige productbrochure te bekijken.