Wat is de NEN2767 norm?

De NEN2767, officieel bekend als de 'conditiemeting van gebouwen en infrastructuur', is een objectieve inspectiemethode om de technische staat van gebouwen en installaties inzichtelijk te maken. Het gebruik van deze norm zorgt ervoor dat inspecties uniform kunnen worden uitgevoerd, ongeacht de achtergrond en interpretatie van de inspecteur. De norm schrijft een uniforme inspectiemethode voor die gebaseerd is op het vastleggen van gebreken op een element, een materiaal of een detaillering. De gebreken worden allemaal gescoord op de drie aspecten:

 • belang of ernst;
 • intensiteit;
 • omvang.

De norm schrijft vervolgens de berekening voor om op basis van het gebrekenbeeld te komen tot een conditiescore op een schaal van 1 tot 6. Hierbij geldt de onderstaande waardering per score:

 1. zeer goede conditie;
 2. goede conditie;
 3. redelijke conditie;
 4. matige conditie;
 5. slechte conditie;
 6. zeer slechte conditie.

  Het belang van NEN2767

  Het belang van de NEN2767 norm ligt in de objectiviteit en uniformiteit die het brengt in de conditiemeting van gebouwen. Zonder een gestandaardiseerde methode zouden de resultaten van conditiemetingen sterk kunnen variëren afhankelijk van wie de inspectie uitvoert. Het gebruik van de inspectiemethodiek leidt tot consistente gegevens, waardoor het een goede basis is om betrouwbare beslissingen te nemen over onderhoud en beheer. Daarnaast biedt het inzicht in de te verwachten kosten op korte en lange termijn.

  Voordelen van de NEN2767 norm

  1. Uniformiteit en vergelijkbaarheid
   Door een uniforme meetmethode toe te passen, zijn de resultaten van verschillende inspecties vergelijkbaar. Dit is vooral handig wanneer verschillende partijen betrokken zijn bij het beheer van vastgoed.

  2. Onderbouwing voor onderhoudsplannen
   De NEN2767 biedt een solide basis voor het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP). Door de huidige staat van een gebouw of installatie objectief te meten, kun je beter plannen maken voor toekomstig onderhoud en investeringen.

  3. Risicobeperking
   Het gebruik van de NEN2767 norm helpt bij het identificeren van potentiële risico's en problemen. Hierdoor kun je preventief maatregelen treffen, nog voordat ze ernstige schade aanrichten. Dit kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen op de lange termijn. Stel, tijdens een NEN2767 inspectie wordt een beginnend probleem aan het dak van een gebouw geconstateerd, zoals kleine scheurtjes in de dakbedekking of tekenen van vochtinfiltratie. Hoewel deze problemen op het moment van de inspectie misschien nog niet tot ernstige schade hebben geleid, wijzen ze op potentieel grotere risico's als ze onbehandeld blijven. Door deze problemen vroegtijdig te herkennen, kunnen beheerders en eigenaren van vastgoed direct actie ondernemen om reparaties uit te voeren voordat de schade verergert.

  4. Verbetering van de veiligheid en waarde van het object
   Door regelmatig de staat van een gebouw te inspecteren en onderhoud te plannen volgens de NEN2767 norm, wordt niet alleen de veiligheid van de gebruikers gewaarborgd, maar kan ook de waarde van het vastgoed worden geoptimaliseerd.

  De ‘nadelen’ van de NEN2767 norm

  Hoewel de NEN2767 norm veel voordelen biedt voor het beheer en onderhoud van vastgoed, zijn er ook enkele nadelen of uitdagingen verbonden aan het gebruik ervan:

  • De NEN2767 norm kan complex zijn en vereist specifieke kennis en opleiding om correct toe te passen. Ervaring en expertise van de inspecteur is belangrijk.
  • Het uitvoeren van inspecties volgens de NEN2767 norm kan tijdrovend (en dus kostbaar) zijn, vooral voor grote of complexe vastgoedportefeuilles. Gelukkig is er software op de markt die helpt om de complexiteit en doorlooptijd te verkorten.
  • De NEN2767 norm is onderhevig aan wijzigingen en updates om aan de nieuwste technologieën en methodieken te voldoen. Organisaties moeten hun processen en trainingen voortdurend bijwerken om in overeenstemming te blijven met de meest recente versie van de norm, wat extra tijd en middelen vergt.
  • Hoewel de NEN2767 ontworpen is om een objectieve meetmethode te bieden, is er altijd een element van subjectieve beoordeling betrokken bij het inspectieproces. De ervaring en interpretatie van de inspecteur hebben invloed op de uitkomsten, wat tot variabiliteit in de resultaten kan leiden.
  • De NEN2767 norm richt zich voornamelijk op de fysieke staat van gebouwen en installaties. Andere aspecten zoals functionaliteit, esthetiek of duurzaamheid worden minder benadrukt, wat kan resulteren in een beperkter beeld van de algehele conditie. Tegenwoordig is het mogelijk om een ‘standaard’ conditiemeting uit te breiden met bijvoorbeeld duurzaamheid waardoor er een completer beeld geschetst kan worden.

  Samenvattend kunnen we stellen dat de NEN2767 norm meer dan een richtlijn is; het is een essentieel instrument voor iedereen die betrokken is bij het beheer en onderhoud van vastgoed. Door een objectieve en gestandaardiseerde benadering te bieden voor het beoordelen van de staat van gebouwen, zorgt de NEN2767 voor betrouwbare gegevens die de basis vormen voor strategische besluitvorming en onderhoudsplanning. Of u nu een vastgoedbeheerder, eigenaar, of facilitair manager bent, de NEN2767 norm helpt u de veiligheid, waarde en duurzaamheid van uw vastgoed inzichtelijk te maken.

  Leïla van der Schaaff

  Sales & Marketing support

  Leïla heeft inmiddels ruim tien jaar ervaring in de wereld van vastgoedinspecties en -advisering. Ze heeft ‘de spin in het web’ rol binnen Planon Building Management. Hierdoor komt ze veel diverse informatie tegen en door haar nieuwsgierige en onderzoekende aard verzamelt ze deze graag. Dit doet ze onder andere bij het doornemen van rapporten van duurzaamheidsadviseurs voor klanten. Hierdoor is Leïla goed op de hoogte van alles wat zich afspeelt op het snijvlak van duurzame gebouwen.