Group of people exchanging about notes and data

White papers over onderhoud aan gebouwen, gebouwgebonden installaties en terreinen

Combineer de transitie naar meer duurzame gebouwen met uw meerjaren onderhoudsplanning

Het Klimaatakkoord kent één centraal doel: het tot 2030 terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. Duurzaamheid krijgt, mede hierdoor, steeds meer aandacht van gebouweigenaren en -beheerders. Dit resulteert in een behoefte aan nieuwe stuurinformatie als input voor het technisch vastgoedbeheer binnen organisaties. Een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (of DMOP) draagt in grote mate bij aan dit inzicht.

In deze FAQ beantwoorden we vijf veelgestelde vragen over het verduurzamen van uw gebouwen door gebruik te maken van uw bestaande meerjaren onderhoudsplan. Download deze FAQ nu gratis.

Deel dit artikel