Streven naar gezonde gebouwen vanuit liefde voor mensen

Gezond leven is een maatschappelijke ontwikkeling die al een aantal jaren aan de gang is. En deze ontwikkeling is ook niet verwonderlijk als wetenschappelijk is aangetoond dat er een directe relatie bestaat tussen gezondheid en geluk. Met de uitbraak van de coronacrisis zien we dat de aandacht voor gezond leven alleen maar is toegenomen. Voor gebouwbeheerders is hierin een directe en acute taak weggelegd als het gaat om het borgen van de gezondheid in de anderhalve-meter-maatschappij zodra we weer meer naar onze kantoren teruggaan. Maar ook in een bredere context en op een meer structurele wijze is er voor gebouwen een zeer grote rol weggelegd als het gaat om een positieve bijdrage aan onze gezondheid.

In Nederland brengen we maar liefst 90 procent van onze tijd binnen door. Wonen, werken, leren, shoppen – het gebeurt allemaal in gebouwen. Daarmee zijn gebouwen één van de meest bepalende factoren voor onze algemene gezondheid en ons welbevinden. Daarom zouden we vanuit liefde voor mensen alleen al moeten streven naar gebouwen die bijdragen aan onze gezondheid.

Wat zijn gezonde gebouwen

Als we het hebben over gezonde gebouwen dan hebben we het over een positieve bijdrage die een gebouw kan leveren aan de gezondheid van gebruikers. Dit zijn allereerst gebouwen die er niet voor zorgen dat je ziek wordt. En helaas is het zo dat we er niet vanuit kunnen gaan dat alle gebouwen in Nederland veilig en gezond zijn. Begin dit jaar nog werd er bij zes Utrechtse basisscholen een verhoogde concentratie lood gevonden in het leidingwater . Vanwege de schadelijkheid van lood, voor vooral jonge kinderen, mocht er per direct geen water meer uit de kranen worden gedronken.

Ziek worden van de omstandigheden in een gebouw komt zelfs dusdanig vaak voor dat er een aparte benaming voor is, namelijk Sick Building Syndrome (SBS). SBS is het fenomeen dat gebouwgebruikers gezondheids- en of welzijnsklachten ervaren die direct verband lijken te hebben met de periode die men in een specifiek gebouw heeft doorgebracht. Hierbij is er geen andere oorzaak voor het ziektebeeld aangetoond. Vaak gaat het hierbij om klachten als: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, irritatie aan oog-, neus- of keel, concentratieproblemen, allergische reacties en vermoeidheid. Zodra de persoon uit het gebouw weggaat nemen de klachten af of verdwijnen geheel.

Maar het zou te beperkt zijn om elk gebouw dat je niet ziek maakt een gezond gebouw te noemen. Uiteraard is een gezond gebouw veel meer een gebouw waar je fitter en met meer energie vandaan komt dan dat je er heen ging. Bijvoorbeeld omdat je er goed hebt kunnen bewegen en gezond hebt kunnen eten. Waar je zicht op daglicht en natuurlijk groen hebt en waar je ook tot rust kunt komen als dat nodig is.

"Door bewust om te gaan met zaken als frisse lucht, licht, temperatuur, geluid en groen dragen gebouwen beter bij aan de gezondheid van mensen."

Wat ook interessant voor u kan zijn

Webinars
View on office building, greenhouse and garden

Compliance in gebouwonderhoud

In dit webinar gaan wij in op het belang van weten in hoeverre je als organisatie voldoet aan de wet-en regelgeving omtrent gebouwonderhoud. Daarbij wordt stilgestaan bij de aanpassingen die zijn gedaan in de Planon Condition Assessor software om dit mogelijk te maken.

Lees meer
White Papers
Sustainability at higher education institutes: green sustainable campus.

Vier stappen om aan de Informatieplicht Energiebesparing te voldoen

Benieuwd wat u nog moet ondernemen om aan de informatieplicht energiebesparing te voldoen? In dit e-book geven wij informatie over de vier stappen om de deadline van 1 juli 2019 te halen.

Meer lezen
Nieuws
Sustainable greenhouse in office building with plants.

Wij zetten in op gezonde gebouwen met de WELL Building Standard

De WELL Building Standard (WELL) is het toonaangevende hulpmiddel voor organisaties wereldwijd die gezondheid en welzijn willen bevorderen door betere gebouwen.

Lees meer

Meetmethodes voor gezonde gebouwen

Voor het meten van de gezondheid van gebouwen is het belangrijk om te weten welke aspecten hierop van invloed zijn. Voorbeelden van oorzaken die een negatieve invloed hebben op gezondheid en welzijn zijn bijvoorbeeld aan te hoge CO2 waardes door slechte ventilatie, te hoge of te lage temperatuur, te hoge of te lage luchtvochtigheid, vluchtige organische stoffen die ophopen, fijnstof, chemicaliën, ozon en formaldehyde. Maar ook slechte verlichting, akoestiek of in het voorbeeld van de basisscholen in Utrecht, verontreiniging van het drinkwater.

Om te bepalen in hoeverre een gebouw bijdraagt aan de gezondheid is het dus belangrijk om onder de bovenstaande aspecten te meten en de meetwaardes te vergelijken met de waarden die gelden als gezond. Hiervoor zijn verschillende methodieken en tools op de markt die ondersteunen bij deze beoordeling. Vaak worden hierbij in ieder geval de verschillende aspecten van lucht, klimaat, licht en geluid beoordeeld zoals bij het Programma van Eisen Gezonde Kantoren en Frisse Scholen. En dit is ook het geval bij de breder duurzaamheidsinstrumenten als BREEAM en GPR Gebouw . Er zijn een aantal methodieken die echter verder gaan en ook dieper als het gaat om gezondheid en welzijn. De bekendste zijn Fitwel en de WELL Building Standard waarbij de laatste de meest populaire en meest uitgebreide variant is. Deze methodieken specialiseren zicht in het meten van mate waarin een gebouw de gezondheid en het welzijn van de gebruikers bevordert en ze geven inzicht in het verbeterpotentieel. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar lucht, klimaat, licht en geluid, maar ook naar aspecten als water, voeding, beweging, materialen en geestelijke gezondheid.

De businesscase

Het bewijs voor de financiële businesscase voor het investeren in gezonde gebouwen breidt zicht steeds meer uit. En dit is ook redelijk intuïtief als je weet dat van de totale operationele kosten van een kantoorgebouw 90% voor rekening komt van personeelskosten. Dit ten opzichte van 9% aan huurkosten en beheer en 1% aan energiekosten. Een kleine verbetering op het vlak van personeel door bijvoorbeeld een lager ziekteverzuim of een verbetering van de productiviteit heeft een groot positief effect op de bottom line. Uiteraard is deze business case voor elke organisatie anders in te vullen en is het niet alleen belangrijk om naar de financiële component te kijken maar ook naar het maatschappelijke component.

Vanuit Planon Building Management ondersteunen we graag bij het opstellen van deze business case voor uw organisatie. Maar ook in alle andere stappen in het proces om te komen tot gezonde(re) gebouwen kunnen we vanuit Planon Building Management ondersteuning bieden. Van een quickscan binnenmilieu tot begeleiding bij het gehele traject van een WELL Building Standard certificering. Neem direct contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Onze succesverhalen

Klantcases

Gemeente Geldermalsen

Lees hoe de gemeente Geldermalsen dankzij de PCA software een tijdwinst van 50% heeft behaald ten opzichte van inspecteren met pen en papier.

Lees meer
Klantcases
Case Study - Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Lees hier het klantverhaal van gemeente Amsterdam en lees hoe zij een eenduidige kwaliteit van hun meerjaren onderhoudsplanningen garanderen.

Lees meer

Alle klantcases