Gebouwinspectie door Planon Building Management medewerker

Integrale inspectie volgens de RVB BOEI®

Belang en risico meegewogen in integrale besluitvorming

Integrale inspectie volgens de RVB BOEI®

Wilt u zeker zijn dat uw inspectiesystematiek de juiste is? De RVB BOEI® is een up-to-date en geïntegreerde inspectiemethodiek. BOEI omvat de vier thema's van de inspectiesystematiek: brandveiligheid, onderhoud, energiezuinigheid en inzicht in voldoen aan wet & regelgeving. Met als resultaat dat het belang en risico van verschillende soorten maatregelen onderling vergelijkbaar zijn. U krijgt consistente informatie die u kunt gebruiken voor integrale besluitvorming.John, Senior Adviseur Vastgoed

"Met een integrale inspectie conform de RVB BOEI® krijgt u een geïntegreerde inspectiemethodiek op de aspecten
brandveiligheid, onderhoud, energie en inzicht in wet- & regelgeving."

Neem direct contact op met John: john.ditewig@planon-bm.comMaintenance worker checking air conditioning data on a tablet


De voordelen van een integrale inspectie volgens de RVB BOEI®

  • Minder overlast door inspectiebezoeken.
  • Integrale afstemming van de deelaspecten in planvorming.
  • Minder (ver)storingen dankzij betere planmatige instandhouding.
  • Waarborging van de veiligheid en gezondheid van de werkomgeving.


Onze expertise

  • Wij handelen pragmatisch, op basis van uw uitgangssituatie. Wij kijken desgewenst uitgebreider of minder uitgebreid naar BOEI deelaspecten.
  • Wij beschikken over Sertum©-geregistreerde inspecteurs en adviseurs met kennis van de RVB BOEI®-methodiek.
  • Wij vertalen inspecties naar meerjaren uitvoeringsplannen, gebaseerd op uw uitgangspunten.
Maintenance worker checking safety requirements on mobile

People doing data check on a tablet

Kom meer te weten

Leer meer over de RVB BOEI® voor integrale inspecties

Bekijk het webinar Neem contact met ons op

Onze succesverhalen

Klantcases
Case Study - Gemeente Den Haag

Case study - gemeente Den Haag

Lees meer
Klantcases
Case Study - Brabant Water

Case study - Brabant Water

Lees meer
Klantcases
Case Study - Gemeente Barneveld

Case study - gemeente Barneveld

Lees meer