5 tips aanbesteden onderhoudsinspecties

Een meerjaren onderhoudsplanning is een onmisbaar middel voor het professioneel beheer van uw gebouwen. Maar draagt deze ook bij aan de onderhoudsdoelstellingen van uw organisatie? Een heldere aanbesteding helpt u die doelstelling in de praktijk waar te maken. Voor een succesvol en resultaatgericht aanbestedingstraject hebben we deze 5 tips om rekening mee te houden.

Tip 1: bereid goed voor

Zorg voor duidelijkheid en stippel uw vastgoedstrategie planmatig uit. Koppel vervolgens hieraan uw doelstellingen. Wat wilt u eigenlijk bereiken? Wat wilt u precies weten? Stel tot op detailniveau vast wat u wilt weten.

Tip 2: van visie naar strategie

Vertaal uw strategische visie vervolgens naar een onderhoudsstrategie. Zo komt u tot een praktische en concrete detaillering van de inventarisatie en inspectie.

Tip 3: gebruik gestandaardiseerde inspectiesoftware

Bied uw potentiele opdrachtnemers het gebruik van inspectiesoftware aan die helpt om gestandaardiseerd te kunnen inspecteren.

Tip 4: kwaliteit als knock-out criterium

Vraag specifiek naar werkervaring en succesvolle eerder uitgevoerde projecten. Op deze manier kunt u het gewenste kwaliteitsniveau het beste beoordelen. Ook het laten uitvoeren van een pilot voor een representatief gebouw uit uw portefeuille is een uitstekende graadmeter. U ziet dan meteen het resultaat dat opgeleverd gaat worden. Maak referenties, CV’s en een pilot voor gunning onderdeel van de aanbesteding door er een knock-out criteria van te maken.

Tip 5: vertrouwen en controle

Wees kritisch en consequent en stel tijdig bij wanneer een leverancier niet levert wat u verwacht. Daarmee voorkomt u veel discussie achteraf. En het schept helderheid.