Happy man working and using tablet

Privacyverklaring

Dit is de website van de Planon Groep.

Planon International B.V., Planon B.V., Planon Ltd., Planon Building Management B.V., Planon Shared Services B.V., Planon GmbH (DE), Planon GmbH (AT), Planon GmbH (CH), Planon CAFM GmbH, Planon Corp., Planon France SAS, Planon Canada Inc., Planon Software Services Pvt Ltd., Planon Asia Pte Ltd., Planon Hong Kong Ltd., Planon Nordics AB, Planon N.V. en Axonize Ltd. zijn allemaal lid van de Planon Groep (hierna gezamenlijk: ‘Planon’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’).

Planon respecteert uw privacy. Deze Privacyverklaring is van toepassing op informatie en/of persoonsgegevens die Planon verzamelt tijdens uw bezoeken aan onze website https://planonsoftware.com (hierna: de ‘Website’ genoemd). Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij op basis van uw gebruik van de website informatie over u kunnen verzamelen, volgen of gebruiken (hierna: ‘Informatie’ genoemd).

Informatie wordt uitsluitend verzameld om de Website en producten en diensten van Planon – inclusief klantenservice, marktonderzoek en promotieactiviteiten – te verbeteren (hierna: het ‘Doel’ genoemd).

We verzamelen persoonsgegevens uitsluitend op uw verzoek en indien noodzakelijk om uw vragen te beantwoorden. We verzamelen alleen de Informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. Onder de term ‘persoonsgegevens’ valt alle informatie op basis waarvan een persoon geïdentificeerd kan worden, zoals diens naam, fysieke adres, IP-adres, e-mailadres of telefoonnummer.

Planon verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Het beschermen van uw gegevens is onze hoogste prioriteit.

Toepasselijkheid van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle door Planon verzamelde of gebruikte Informatie en persoonsgegevens.

Updates

Planon kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. In dat geval stelt Planon de aangepaste Privacyverklaring beschikbaar op deze Website. Wij kunnen u hier niet via een andere manier van op de hoogte stellen, dus kijk regelmatig op deze Website om te zien of er updates zijn.
Laatste update van deze Privacyverklaring: 13 juni 2022

Rechtsgrond, gebruik en bescherming van persoonsgegevens

Website bezoeken voor Informatief Gebruik

Waarom verzamelt Planon persoonsgegevens van Website bezoekers?

Planon verzamelt uitsluitend automatisch (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn om de Website te kunnen aanbieden.

Wanneer verzamelt Planon persoonsgegevens van Website bezoekers?

Wanneer u onze Website bezoekt, zonder u te registreren voor één van onze diensten of content, kunnen wij automatisch uw persoonsgegevens verzamelen als die door onze server herkend worden.

Welke persoonsgegevens verzamelt Planon van Website bezoekers?

We verzamelen mogelijk de volgende (persoons)gegevens als die beschikbaar zijn:

 • MAC-adres (Media Access Control);
 • IP-adres (een nummer dat automatisch door uw Internet Service Provider (ISP) aan de door u gebruikte computer wordt toegewezen);
 • Computertype (Windows of Macintosh);
 • Functies zoals de schermresolutie, het besturingssysteem, de fabrikant van het apparaat en het model, de taal, de versie van de internetbrowser en de naam en versie van de Sites (zoals de Portalen en Apps) die u gebruikt.

Hoe verzamelt Planon gegevens van Website bezoekers?

Planon gebruikt IP-adressen om websiteverkeer te controleren, serverproblemen te diagnosticeren, de Sites te beheren en regio’s te monitoren van waaruit bezoekers naar de Sites van Planon navigeren.

Welke rechtsgrond heeft Planon om uw persoonsgegevens te verwerken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de Website optimaal te kunnen aanbieden en op uw verzoek stappen te ondernemen (de rechtsgrond is artikel 6, lid 1, eerste zin onder b van de AVG). We verwerken uw persoonsgegevens ook om de stabiliteit en beveiliging van de Website te garanderen (de rechtsgrond is artikel 6, lid 1, eerste zin onder f van de AVG: verwerking is noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van Planon om de Website beveiligd te houden).

Klantenportaal van Planon

Het Klantenportaal van Planon kan worden bezocht via onze Website.

Waarom verwerkt Planon uw persoonsgegevens voor het klantenportaal?

Als u gebruik wil maken van onze diensten en toegang tot het Klantenportaal wil hebben, moeten wij uw Persoonsgegevens verwerken zodat een account kan worden aangemaakt en u deze veilig kunt gebruiken.

Wanneer verzamelt Planon uw persoonsgegevens voor het Klantenportaal?

Wanneer u zich registreert voor een account wordt uw persoonlijke informatie gevraagd.

Welke persoonsgegevens heeft Planon nodig voor het Klantenportaal?

Om u van onze diensten te kunnen voorzien, hebben we de volgende informatie en persoonsgegevens nodig:
e-mailadres, voornaam, achternaam, geslacht, taalvoorkeur, bedrijfsnaam (voor personalisering) en wachtwoord.

Hoe verwerkt Planon uw persoonsgegevens voor het Klantenportaal?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

 • u bij inschrijving te kunnen identificeren;
 • uw verzoeken te kunnen verwerken;
 • online te kunnen communiceren en samen te werken (bijvoorbeeld via Microsoft Teams);
 • u toegang tot informatie te geven.

Op basis van welke rechtsgrond mag Planon uw persoonsgegevens verwerken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om het Klantenportaal aan te kunnen bieden en uw verzoeken te kunnen verwerken (de rechtsgrond is artikel 6, lid 1, eerste zin onder b van de AVG).

Het Partnerportaal van Planon

Het Partnerportaal van Planon kan worden bezocht via onze Website.

Waarom verwerkt Planon uw persoonsgegevens voor het Partnerportaal?

Als u graag een partner wilt worden van Planon, zullen wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om uw account aan te kunnen maken en u daarmee in staat te stellen het Partnerportaal te kunnen gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerkt Planon voor het Partnerportaal?

Wij verwerken uw e-mailadres, voornaam, achternaam, geslacht, taalvoorkeur, bedrijfsnaam en wachtwoord.

Hoe verwerkt Planon uw persoonsgegevens voor het Klantenportaal?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

 • u bij inschrijving te kunnen identificeren;
 • uw verzoeken te kunnen verwerken;
 • online communicatie en samenwerking mogelijk te maken (bijvoorbeeld via Microsoft Teams); of
 • u toegang te kunnen geven tot bepaalde informatie.

Op basis van welke rechtsgrond mag Planon uw persoonsgegevens voor het Partnerportaal verwerken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat u het Partnerportaal kunt gebruiken en uw verzoeken verwerkt kunnen worden (de rechtsgrond is artikel 6, lid 1, eerste zin onder b van de AVG).

Planon Apps

Planon biedt een demo-omgeving aan voor de Planon Workplace Engagement App en voor Planon Mobile Field Services.

Waarom verwerkt Planon persoonsgegevens voor Planon Apps?

Om u in staat te stellen om Planon Apps te kunnen gebruiken, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken om uw account aan te kunnen maken.

Welke persoonsgegevens verwerkt Planon voor Planon Apps?

Voor het registreren en het aanmaken van een account verwerken wij uw:

 • e-mailadres,
 • voor- en achternaam,
 • bedrijfsnaam en
 • voorkeurstaal.

Hoe verwerkt Planon persoonsgegevens voor Planon Apps?

Planon verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • u bij inschrijving te kunnen identificeren;
 • uw vragen te verwerken;
 • online te communiceren;
 • u toegang te kunnen geven tot bepaalde informatie.

Waar verwerkt Planon persoonsgegevens voor Planon Apps?

De persoonsgegevens worden verwerkt op Planons Amazon Web Services EMEA Sarl in de door de klant gekozen regio, bijvoorbeeld Frankfurt am Main, Duitsland. Gebruikersgegevens en persoonsgegevens worden na 60 dagen automatisch geanonimiseerd.

Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor Planon Apps?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u in staat te stellen Planon Apps te gebruiken en uw verzoeken te verwerken (de rechtsgrond is artikel 6, lid 1, eerste zin onder b van de AVG).

Marketplace van Planon

Waarom verwerkt Planon uw persoonsgegevens voor de Marketplace?

Dit stelt Planon in staat om u een (proef)licentie te verstrekken voor de producten die op de Marketplace worden aangeboden en contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden met betrekking tot de door u gebruikte Marketplace-producten of aanvullende producten die voor u relevant kunnen zijn.

Wanneer verzamelt Planon uw persoonsgegevens voor de Marketplace?

Wanneer u geïnteresseerd bent in een (proef)licentie, een dergelijke licentie aanvraagt, tijdens en na uw gebruik van een dergelijke licentie, wanneer u licenties voor aanvullende producten aanvraagt en wanneer u het formulier 'Neem contact met mij op' in het Planon-product heeft ingevuld.

Welke persoonsgegevens heeft Planon nodig voor de Marketplace?

Wij verwerken uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam.

Hoe verwerkt Planon uw persoonsgegevens voor de Marketplace?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

 • u te identificeren bij aanmelding,
 • uw verzoeken om informatie en (proef)licenties te verwerken,
 • met u te communiceren.

Op basis van welke rechtsgrond mag Planon uw persoonsgegevens verwerken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om aan uw verzoeken te voldoen, u te voorzien van (Proef)Licenties en u te informeren over onze producten, daarom is de rechtsgrondslag artikel 6 sec. 1 sent. 1 lit. b GDPR.

Planons portaal voor developers


Planon biedt een portaal aan om developers te ondersteunen bij het bouwen van apps op Planons softwareplatform. Na registratie op Planons developer portaal krijgen developers informatie over het bouwen van apps op Planons softwareplatform.

Waarom verwerkt Planon persoonsgegevens voor het developer portaal van Planon?

Om het developer portaal van Planon te kunnen bezoeken en te kunnen gebruiken, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken om uw account aan te kunnen maken. Als u zich registreert, kunt u toegang krijgen tot documentatie, een kennisdatabase, een forum, enzovoort.

Welke persoonsgegevens verwerkt Planon voor het developer portaal van Planon?

Voor het registreren en het aanmaken van een account verwerken wij uw:

 • e-mailadres,
 • voor- en achternaam,
 • bedrijfsnaam en
 • voorkeurstaal.

Hoe verwerkt Planon persoonsgegevens voor het developer portaal van Planon?

Planon verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • u bij inschrijving te identificeren;
 • uw vragen te verwerken;
 • online te communiceren; en
 • u toegang te geven tot bepaalde informatie.

Gebruikersgegevens en persoonsgegevens van inactieve gebruikers worden na één jaar van inactiviteit verwijderd.

Welke cookies gebruikt Planon voor het developer portaal van Planon?

Cookies zijn kleine bestanden die via een standaardfunctie van websites op uw computer worden geïnstalleerd. Met cookies kunnen wij data over uw bezoek aan het developer portaal van Planon bijhouden. Aan de hand van cookies krijgen we inzicht in welke delen van de website nuttig zijn en welke delen moeten worden verbeterd. U kunt via onze cookie tool (Cookiebot) of door de instellingen van uw browser te veranderen, kiezen of u bepaalde cookies wilt accepteren. Als u de cookies echter uitschakelt, zal dit ten koste kunnen gaan van uw ervaring als websitebezoeker en zullen bepaalde functies mogelijk niet naar behoren werken.

Waar verwerkt Planon persoonsgegevens voor het developer portaal van Planon?

De persoonsgegevens voor het developer portaal worden door Planon verwerkt via WordPress en door Planon gehost bij Microsoft Azure cloud-services in de West-Europese regio.

Hoe beschermt Planon persoonsgegevens voor het developer portaal van Planon?

Planon beschermt persoonsgegevens door een account te verifiëren voordat deze wordt geactiveerd. Planon accepteert uitsluitend accounts van partners en klanten.

Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het developer portaal van Planon?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u in staat te stellen het developer portaal van Planon te kunnen gebruiken (de rechtsgrond is artikel 6, lid 1, eerste zin onder b van de AVG). 

Contact en klantenservice

Als u contact opneemt met Planon en/of van onze klantenservice gebruikmaakt, verwerken wij de persoonsgegevens die u aan ons heeft verschaft.

Waarom verwerkt Planon uw persoonsgegevens voor contact en de klantenservice?

Planon moet uw persoonsgegevens verwerken om te kunnen reageren op uw verzoek om contact, bijvoorbeeld voor meer informatie of voor een mogelijke nieuwe aankoop.

Welke persoonsgegevens verwerkt Planon voor contact en de klantenservice?

Wij verwerken uw naam en uw e-mailadres, alsmede de aanvullende informatie die u aan ons verschaft.

Welke rechtsgrond heeft Planon om uw persoonsgegevens te verwerken voor contact en de klantenservice?

De rechtsgrond hangt af van het verzoek. Indien het verzoek een uit te voeren overeenkomst of maatregelen die moeten worden genomen voorafgaand aan het tekenen van een contract betreft, is de rechtsgrond hiervoor artikel 6, lid 1, eerste zin onder b van de AVG; als verwerking van deze verzoeken in het belang van beide partijen is, is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, eerste zin onder f van de AVG.

Carrière en werving

Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens veilig te houden. In deze afzonderlijke privacyverklaring wordt omschreven welke persoonlijke gegevens wij over u verzamelen tijdens het wervingsproces en hoe wij deze gegevens mogelijk gebruiken. Lees onze privacyverklaring voordat u ons recruitmentsysteem gebruikt. Dit is hoe we omgaan met uw gegevens wanneer u bij ons solliciteert.

Marketing-mailings

Als u in onze softwareproducten en -diensten geïnteresseerd bent, hebben wij uw toestemming nodig om contact met u op te nemen en uw persoonsgegevens te verwerken. Toestemming is op vrijwillige basis.

Waarom verwerkt Planon uw persoonsgegevens voor het toezenden van marketing gerelateerde e-mails?

Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om u de informatie die u heeft verzocht toe te kunnen sturen (door een item te downloaden of contact met ons op te nemen via de website).

Welke persoonsgegevens verwerkt Planon voor het toezenden van marketing gerelateerde e-mails?

Planon verwerkt uw naam en e-mailadres voor het toezenden van marketing gerelateerde e-mails.

Hoe verwerkt Planon persoonsgegevens voor marketing gerelateerde e-mails?

 • Vóór we met de verwerking van uw persoonsgegevens beginnen, hebben we uw toestemming nodig. Klik op de knop op het formulier om te bevestigen dat u kennis heeft genomen van de voorwaarden van de Privacyverklaring. U kunt ook op een knop klikken om toestemming (opt-in) te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Planon vraagt per e-mail om bevestiging als een zogenaamde dubbele opt-in van toepassing is (bijvoorbeeld in Duitsland).
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om u op de hoogte te houden van nieuwe aanbiedingen met betrekking tot Planon-producten en andere relevante informatie, bijvoorbeeld over facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor automatische besluitvorming of profileringsdoeleinden.

Op welke rechtsgrond kan Planon uw persoonsgegevens verwerken voor marketing gerelateerde e-mails?

Het verzenden van marketing e-mails is een gerechtvaardigd belang voor Planon en de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, eerste zin onder f van de AVG omdat het direct-marketingdoeleinden betreft.

Hoe kunt zich uitschrijven voor marketing gerelateerde e-mails van Planon?

Als u geen marketing e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich gemakkelijk uitschrijven door in een marketing e-mail op de link ‘uitschrijven’ te klikken of door u hier uit te schrijven. U kunt ook telefonisch, per brief of per e-mail (marketing@planonsoftware.com) met ons contact opnemen om u uit te laten schrijven.

Bescherming van persoonsgegevens

Planon neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke verwijdering, wijziging of verlies, alsmede tegen ongeoorloofde doorgifte of toegang.

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met externe gegevensontvangers.

Verwerkingsverantwoordelijke

Wij delen uw persoonsgegevens binnen de Planon Groep – zie de bovenstaande lijst – en, indien van toepassing, met een doorverkoper/partner in een specifiek land. Persoonsgegevens worden doorgegeven om:

 • uw verzoek te beantwoorden en/of
 • contact tot stand te brengen, inclusief de daarmee gepaard gaande technische administratie, en/of
 • contact met u op te nemen over een nieuwe mogelijkheden en/of
 • u op de hoogte te stellen van nieuwe aanbiedingen met betrekking tot Planon-producten en andere relevante informatie, zoals algemene (nieuws)berichten over facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer.
Gegevensverwerkers

Om u van onze diensten te kunnen voorzien, kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken aan opdrachtnemers die ons daarbij helpen, zoals marketingautomatiseringssystemen (Marketo, InsideView), klantrelatiebeheersystemen (Salesforce, Showpad (voor Showpad hanteren we ook deze gebruiks- en privacyvoorwaarden)), web-traffic analisten (Google, VWO, Modx, Moz), advertentieplatforms (zoals Bing Ads, Google Ads, Facebook, LinkedIn, Xing Ads) en HR-vacaturesystemen (Talentsoft).

Al deze doorgiften zijn gebaseerd op gegevensverwerkingsovereenkomsten in overeenstemming met artikel 28, lid 3 van de AVG. Derhalve gebruiken onze opdrachtnemers uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om hun taken uit te voeren. Daarnaast zijn zij contractueel verplicht om uw persoonsgegevens alleen namens ons en volgens onze verzoeken te verwerken.

Grensoverschrijdende doorgiften

In het kader van het delen van persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, kunnen uw persoonsgegevens naar andere landen buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) worden verstuurd. Alle doorgiften zijn beveiligd en vinden plaats tussen Planon vestigingen onderling. De servers bevinden zich in Planon vestigingen en staan onder streng toezicht van het hoofdkantoor van Planon in Nederland. Alle gegevensverwerkingen worden beschermd door informatiebeveiliging die aan de hoogste normen voldoet en die een adequaat niveau van gegevensbescherming waarborgt. Wij zullen u op verzoek voorzien van nadere informatie en/of relevante overeenkomsten en certificaten.

Uw gegevensbeschermingsrechten

U heeft recht op transparantie en recht om te weten wat wij met uw persoonlijke gegevens doen. NB: geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering zij niet van toepassing.

U heeft het recht om te vragen:

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe wij die hebben verzameld;
 • om een kopie van uw persoonsgegevens;
 • waar wij uw persoonsgegevens verwerken en:

  • wat de doelen van verwerking zijn;
  • tot welke categorieën de persoonsgegevens behoren;
  • wie de ontvangers van de persoonsgegevens zijn en hoe de veiligheid van uw persoonlijke gegevens gewaarborgd wordt;
  • hoelang uw gegevens bewaard worden;
 • om correctie, wissing en/of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, of om daartegen bezwaar te maken. Dit kan het geval zijn als:

  • uw persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn;
  • uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelstellingen waarvoor ze werden verzameld;
  • u uw toestemming voor verwerking heeft ingetrokken (bijvoorbeeld voor marketing e-mails).

Daarnaast heeft u recht:

 • op antwoord binnen één maand nadat uw verzoek is ontvangen en, in het geval dat wij uw verzoek weigeren, een toelichting op de weigeringsgronden;
 • op indiening van een klacht bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat Planon u onvoldoende in de gelegenheid stelt uw rechten uit te oefenen.

Indien u vragen heeft over Planon en de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via: privacy@planonsoftware.com

of

Planon Shared Services B.V.
Postbus 38074
6503 AB Nijmegen
Nederland
+31 (0)24 64 13 135.

Ook kunt u middels een bericht aan het onderstaande adres tegen de verwerking protesteren

 • indien wij uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden verwerken; of
 • indien wij uw persoonsgegevens verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te dienen en er op basis van uw specifieke geval redenen zijn om dit te doen.

Planon Shared Services B.V.
Postbus 38074
6503 AB Nijmegen
Nederland 

Hoelang worden uw persoonsgegevens door Planon bewaard?

Planon bewaart persoonsgegevens niet langer dan bij wet is toegestaan en niet langer dan nodig is voor het Doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Hoelang bepaalde persoonsgegevens worden bewaard, hangt af van de aard van de persoonsgegevens en het Doel waarvoor de Persoonsgegevens zullen worden gebruikt. Dat betekent dat de duur van de bewaring van uw persoonsgegevens afhankelijk is van het doel. In de meeste gevallen is het volgende van toepassing: als een potentiële klant in het afgelopen jaar geen interactie heeft gehad met Planon (onze websites niet heeft bezocht, geen e-mails heeft geopend en geen evenementen heeft bezocht), dan worden de gegevens na één jaar van inactiviteit verwijderd.

Cookies

Cookies zijn bestanden die bepaalde informatie op uw computer opslaan. Wanneer u via uw computer onze Website bezoekt, is het mogelijk dat wij een cookie op uw computer plaatsen die bepaalde informatie bijhoudt, zodat uw computer bij uw volgende bezoek aan de Website automatisch herkend wordt.

Waarom plaatst Planon cookies?

Cookies stellen ons in staat de Website aan uw interesses aan te passen en de weergegeven informatie op uw surfvoorkeuren af te stemmen. Zo kunnen wij onthouden wie u bent:

 • voor productondersteuning
 • voor het personaliseren van pagina’s
 • om uw wachtwoord op te kunnen slaan zodat u dit niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te voeren.

Wat nu als ik niet wil dat Planon cookies plaatst?

Als u niet wilt dat wij cookies op uw computer plaatsen, kunt u uw browser zodanig instellen dat deze cookies weigert of u laat weten wanneer een website probeert een cookie te plaatsen. Het weigeren van cookies kan wel van invloed zijn op het Website gebruik. Wanneer u cookies weigert wordt er een anonieme cookie op uw computer geplaatst zonder persoonlijke informatie en krijgt u bij elk bezoek aan de Website het verzoek om toestemming te zien.

Hoe zit het met cookies op sociale media?

Als u ervoor kiest om inhoud via Facebook, LinkedIn of Twitter te delen, stemt u in met de privacyregels van die sites. Het delen van gegevens via sociale media valt niet onder de voorwaarden van deze Privacyverklaring. Lees meer over cookies in het cookiebeleid op onze website.

Naleving van de EU-richtlijn

Planons privacy- en gegevensbeschermingsbeleid is opgesteld en wordt uitgevoerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 (AVG) en Richtlijn 2009/136/EG. Ons gegevensbeschermingsbeleid voldoet daarnaast aan – onder andere – de Duitse Gegevensbeschermingswet (BDSG) en de Gegevensbeschermingswet van 2018 van het Verenigd Koninkrijk.

In het bijzonder heeft Planon de nieuwste gegevensbeschermingsvereisten van het Schrems II-arrest van het Europese Hof van Justitie d.d. 16 juli 2020 geïmplementeerd. Meer informatie vindt u in ons Trust Center onder de volgende link.

Niet-persoonlijke gegevens

Naast persoonsgegevens kan Planon automatisch algemene Informatie bijhouden, zoals informatie met betrekking tot de internetbrowser die u gebruikt en het besturingssysteem dat u gebruikt, de domeinnaam van de website waar u vandaan kwam, het aantal bezoeken, de gemiddelde gebruikstijd en de bezochte pagina’s. Uw identiteit kan aan de hand van deze Informatie niet worden achterhaald. Wij gebruiken deze Informatie uitsluitend om geaggregeerde verkeerspatronen op de Website te analyseren zodat we de kwaliteit van onze content, de gebruiksvriendelijkheid en de efficiëntie van de Website doorlopend kunnen verbeteren.

Deze Privacyverklaring betreft uitsluitend de activiteiten van de Website. Andere sites (inclusief de sites waarnaar wij vanaf onze Website linken, en websites of services die wij samen met derden bieden) kunnen hun eigen beleidsbepalingen hebben, waarover wij geen controle hebben en die niet onder deze Privacyverklaring vallen.

Contact

Wij reageren op alle vragen met betrekking tot toegang tot en wijziging van, en toevoegingen aan of verwijdering van persoonsgegevens. Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot onze richtlijnen voor gegevensbescherming en beveiliging, neem dan contact met ons op. Als u opmerkingen heeft over deze Website, kunt u een e-mail sturen aan privacy@planonsoftware.com of telefonisch contact opnemen: +31 (0)24 64 13 135.

Specificaties per land

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Planon, zullen wij ons best doen het probleem met u op te lossen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacyautoriteit van uw land.

Duitsland

Planon GmbH en Planon CAFM GmbH hebben een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. Als u een verzoek of klacht heeft, kunt u contact opnemen met de FG:
Boris Nowotny
datenschutz@planonsoftware.com
+49 69 244503991