IoT | Internet of Things

IoT is een veelbesproken onderwerp vandaag de dag. Maar wat is het ‘Internet of Things’ (IoT) nu eigenlijk? Gartner (’s werelds meest toonaangevende onderzoeks- en adviesbureau voor informatietechnologie) beschrijft het als volgt:

“Het Internet of Things is het netwerk van specifieke fysieke objecten (dingen) met ingebouwde technologie waardoor deze dingen hun eigen status kunnen bepalen en/of kunnen communiceren met de externe omgeving. Het IoT is een ecosysteem dat zowel objecten, communicatie, toepassingen als gegevensanalyse omvat.”

IoT kent veel toepassingsmogelijkheden voor maintenance- en service managementgerelateerde activiteiten doordat meters, sensoren en gebouwgebonden installaties of apparaten kunnen worden ingezet om de feitelijke werking van assets te monitoren en de meetresultaten door te geven aan andere systemen. Analisten schatten dat de komende vijf jaar 50% van de door mensen uitgevoerde controlefuncties zal verdwijnen. Dit betekent dat Real Estate & Facility Management wordt geconfronteerd met drastische veranderingen in operationele modellen en processen.

Wat u moet weten over IoT voor onderhouds- en service management-gerelateerde activiteiten

Nu bestaande technologieën met het internet verbonden kunnen worden, zijn ‘verbonden’ assets in staat om steeds meer en steeds gedetailleerdere informatie leveren. Hierdoor ontstaan inzichten en een nieuwe vorm van business intelligence. Data die door dit soort meters, sensoren, gebouwgebonden installaties en andere ‘connected’ apparaten verzamelen, zijn in wezen realtime feedback en creëren ‘Smart Buildings’. Dit soort data biedt tevens een uniek inzicht in hoe de werkplek in de praktijk functioneert, waardoor vastgoed- en facility managers beter in staat zijn om de tevredenheid en productiviteit van de gebruikers van de betreffende faciliteiten te optimaliseren.

In Real Estate en Facility Management zien we op dit moment vijf potentiële toepassingsgebieden voor IoT-technologie:

 • Betere gebruikerservaring: IoT maakt bijvoorbeeld een proactieve benadering van ‘customer facing’ faciliteiten mogelijk. Gebruikers hoeven dan niet langer (reactief) te vragen om zaken als nieuwe inkt of papier voor de printer en worden niet meer geconfronteerd met haperende faciliteiten.
 • Veiligheid & gezondheid: door de instellingen van gebouwinstallaties bijvoorbeeld automatisch aan te passen op gemeten CO2-waarden in een specifieke ruimte, wordt het mogelijk om een gezondere werkomgeving te creëren, gebaseerd op de resultaten uit de metingen.
 • Energieverbruik en -beheer: door bijvoorbeeld consumptiepatronen in beeld te brengen ontstaat inzicht in waar en wanneer mogelijke verspilling optreedt, zodat verbeteractiviteiten kunnen worden geïnitieerd.
 • Conditiegebaseerd onderhoud: door bijvoorbeeld parameters als trilling, temperatuur, druk, geluid of productie-uren te bewaken voor het daadwerkelijke gedrag van bedrijfsmiddelen wordt het mogelijk just-in-time activiteiten te implementeren voor onderhoud.
 • Sensoren voor het meten van bezettingsgraden van werkplekken en vergaderruimten: door bijvoorbeeld de status van daadwerkelijk gebruik te detecteren kunnen beschikbaarheidsgegevens worden doorgegeven aan gebruikers. Daarnaast is het ook mogelijk het daadwerkelijke gebruik van faciliteiten te monitoren, no shows te detecteren en de bezettingspatronen van werkplekken en vergaderruimten te analyseren.

Praktische gebruiksscenario's

Er zijn veel manieren om Smart Buildings te creëren. Onderstaand een aantal voorbeelden. Er zijn namelijk zoveel manieren om IoT te integreren in uw organisatie:

 1. De bezettingsgraad van vergaderruimten verhogen met behulp van sensortechnologie
 2. Een gezondere werkplek creëren met luchtkwaliteitssensoren
 3. De prestaties van gebouwen boosten met sensoren die storingen van bedrijfsmiddelen voorspellen
 4. Schoonmaakkosten verminderen door gebruikersgedrag te meten
 5. Klanttevredenheid verbeteren via feedbackknoppen
 6. Inzicht krijgen in de realtime bezettingsgraad van ruimten met behulp van sensoren op bureaus
 7. De klantervaring verrijken met digitale assistenten, zoals Amazon Alexa, om aanvragen voor FM in te dienen
 8. De beleving van medewerkers stimuleren met slimme verlichting en voorkeurstemperaturen
 9. De gegevenskwaliteit versterken met automatische gegevensverzameling door sensoren te gebruiken voor energiemeters, muizenvallen en andere apparaten
 10. Parkeerruimte optimaliseren en uw gasten een beter parkeersysteem bieden met parkeersensoren

Building IoT en Integrated Workplace Management System

Organisaties die werkelijk willen profiteren van de toegevoegde waarde van het Internet of Things, kunnen niet volstaan met enkel het verbinden van apparaten met het internet. Om innovatie van het dienstenaanbod en gefundeerde besluitvorming mogelijk te maken is het gebruik van (big) IoT-data noodzakelijk om zo nieuwe inzichten te verkrijgen. Building IoT heeft meer te maken met gedragsverandering dan met technologie. Het op grote schaal verwerven en aan elkaar koppelen van data heeft enkel zin als de gegevens bruikbaar blijken. IWMS-oplossingen vormen de verbinding tussen de IoT-componenten enerzijds en rapportagetools (beschikbaar op het IWMS-platform) anderzijds. IWMS-oplossingen zijn hierdoor in staat de grote hoeveelheden gegevens van Building IoT te ontleden, te analyseren en te vertalen naar geautomatiseerde processen en rapportages.

Slimme bedrijfsvoering met slimme gebouwen

Lees meer over Internet of Things

Webinars
Business people walking in real estate

Internet of Things: van modewoord tot kans!

De laatste paar jaar zijn kreten als het 'Internet of Things' en 'Smart Buildings' echte modewoorden geworden. In FM en vastgoedmanagement gaat de discussie vooral over hoe we de werkplek rendabeler, effectiever en klantgerichter kunnen maken. Leer meer in dit webinar. 42:54 Nederlandstalig

Lees meer
White Papers

Wat is de toegevoegde waarde van IoT voor RE en FM?

Het Internet of Things is vandaag de dag waarschijnlijk een van de meest besproken trends. Wat is de toegevoegde waarde van Internet of Things voor Real Estate en Facility Management?

Meer lezen
White Papers
View with laptop and background of city

FAQ - Op weg naar een betere werkplek door het internet of things

Wilt u ook de voordelen ondervinden van met het internet verbonden bedrijfsmiddelen? Deze FAQ beantwoordt vijf veelgestelde vragen over IoT. 

Meer lezen

Wat te overwegen wanneer u Internet of Things wilt integeren in uw organisatie

Elke organisatie zal een eigen manier vinden om IoT te integreren in haar processen. Start niet met IoT-projecten op basis van de technologie, maar neem de informatie die u wilt optimaliseren en de bedrijfsdoelstellingen die u wilt realiseren als vertrekpunt. Organisaties kunnen uiteenlopende beweegredenen hebben om een start te maken met het Internet of Things, maar de volgende principes zijn in elk geval van belang bij de keuze voor een IoT-oplossing:

 • Eenvoud: De introductie en plaatsing van sensoren en andere IoT-apparaten moet eenvoudig zijn. Dit soort middelen moeten worden geregistreerd en geïdentificeerd in het systeem, er moet proceslogica worden toegevoegd (bijvoorbeeld met welke frequentie de data moet worden uitgelezen) en ze moeten goed worden onderhouden zodat ze niet defect raken.
 • Schaalbaarheid: Gebouwen gaan duizenden sensoren bevatten die realtime gegevens doorgeven, waardoor de hoeveelheid communicatiestromen enorm zal toenemen. Deze nieuwe gegevensstroom mag niet leiden tot verminderde ‘performance’ van het IWMS of het IT-netwerk in het algemeen.
 • Veiligheid: 1.000 sensoren kunnen resulteren in 1.000 potentiële beveiligingsproblemen. De risico’s kunnen worden beperkt door het juiste netwerk en de juiste sensoren te selecteren, bijvoorbeeld door geen gebruik te maken van IP-netwerken.
 • Snelheid: Oplossingen van vandaag zijn morgen ouderwets, en dus moeten IWMS-leveranciers gelijke tred houden met het tempo van de ontwikkelingen.
 • Diversiteit: Er bestaat een enorme diversiteit aan typen technologie en oplossingen die op een of andere manier gerelateerd zijn aan gebouwen. Denk aan liften, roltrappen, HVAC-installaties, gebouwbeheersystemen, slimme afvalbakken, slimme bureaus, enzovoort.

LoRa ondersteunt het Internet of Things

LoRa is één van de belangrijkste ontwikkelingen voor IoT-netwerken. LoRa is een innovatieve netwerktechnologie die hard op weg is de algemeen aanvaarde branchestandaard te worden voor draadloze IoT-dataverbindingen. Met LoRa kunt u een geheel separaat IoT-netwerk maken naast de reeds bestaande datanetwerken. IT-netwerkprofessionals hoeven dus niet te voorzien in specifieke toegang tot IoT-data via de bedrijfsnetwerken, waardoor LoRa-installaties en -verbindingen gemakkelijk zijn te realiseren.

Klantcases

Waterschap Zuiderzeeland

Na een intensieve verbouwing is in 2017 het vernieuwde en energieneutrale waterschapshuis in Lelystad heropend. Onder het motto ‘Samen Beter Werken’ dient het gebouw als ontmoetingsplek voor collega’s en partners met flexibele werkplekken voor iedereen.

Lees meer
Nieuws

Inzet Planon-oplossingen doet loyaliteit van studenten van Illinois Tech Universiteit stijgen

Het Illinois Institute of Technology - een particuliere technische universiteit in Chicago – heeft in 2018 een uitgebreid selectietraject doorlopen voor een nieuw Integrated Workplace Management System.

Lees meer
Nieuws

‘Big Ten’ Michigan State University kiest voor Planons Integrated Campus Management technologie

Michigan State University heeft Planons Integrated Workplace Management System geselecteerd voor het beheer van haar campus.

Lees meer

Alle klantcases

Deel dit artikel