Green building in Singapore

Energy & Sustainability Management

Laat zien dat u zich inzet voor een duurzame wereld met diverse tools waarmee u het verbruik van resources in uw hele portfolio kunt bewaken. Stel doelen, maak een plan en implementeer maatregelen met een blijvende, positieve impact.
Planon Integrated Workplace Management Solution bevat:

Bewaak, rapporteer, plan en verbeter het energie- en duurzaamheidsprofiel van uw gebouwen

Energy Data Capture

Screenshot of Planon Energy Data Capture

Verzamel data van al uw locaties om een globaal energieprofiel van uw organisatie te krijgen, zodat u haalbare doelen kunt stellen.

Screenshot of Planon Energy Monitoring

Volg het energieverbruik in uw hele portfolio om de basis voor verbetering vast te stellen en patronen te ontdekken die moeten worden aangepast.

Screenshot of Planon Reporting & Disclosure

Maak gebruik van standaard dashboards of creëer uw eigen business intelligence om het bewijs van uw verbeteringen en compliance te visualiseren.

Screenshot of Planon Sustainability Objectives Management

Stel uzelf meerjarendoelstellingen voor milieuverbetering per portfolio en gebouw en volg de vooruitgang die u boekt.

Screenshot of Planon Energy Data Capture
Screenshot of Planon Sustainability Improvement Projects

Koppel uw energie- en duurzaamheidsdoelstellingen aan multidisciplinaire verbeterprojecten, zodat u de activiteiten en het budget kunt beheren en de resultaten kunt bewaken.

Screenshot of Planon Sustainability Budgeting

Houd de controle over de financiering, toezeggingen en uitgaven van uw organisatie bij de inspanningen om compliance en het behoud van hulpbronnen te verbeteren.

Screenshot of Planon Sustainability Auditing

Beoordeel de duurzaamheidsprofielen van uw gebouwen aan de hand van gestandaardiseerde criteria, waaronder vooraf ingestelde BREEAM®- en LEED®-beoordelingsstructuren.

Screenshot of Planon Connect for Analytics

Maximaliseer de waarde van uw gegevens door ze te koppelen aan andere bronnen. Genereer en toon de geavanceerde bedrijfsanalyses die uw leidinggevenden nodig hebben.


Draag bij aan een positieve impact op het milieu

Definieer en realiseer uw duurzaamheidsdoelstellingen

Stel uzelf concrete doelen en monitor de prestaties van de verbeteringen die u doorvoert om uw doelen te bereiken.

Stel uzelf concrete doelen en monitor de prestaties van de verbeteringen die u doorvoert om uw doelen te bereiken.

Plan, organiseer en implementeer verbeteringen

Maak projecten om de resources, budget, tijd en activiteiten te beheren die nodig zijn voor succes.

Maak projecten om de resources, budget, tijd en activiteiten te beheren die nodig zijn voor succes.

Toon de resultaten van uw inspanningen

Maak en deel dashboards en rapporten om de impact van uw werk op het milieu te documenteren.

Maak en deel dashboards en rapporten om de impact van uw werk op het milieu te documenteren.


Energy & Sustainability Management: Wat u moet weten

Analistenrapporten
Beautiful green trees in a passage of a building with an orange glow..

ESG en de impact van software voor facility management en duurzaamheid

Meer lezen
White Papers
glass house with garden

Belangrijkste drijfveren om te investeren in ESG

Meer lezen
White Papers
3D modelling of a building

De grootste uitdagingen bij het bereiken van net zero gebouwen

Meer lezen