Business people gathering and discussing around a table in a meeting room.

CAFM | Computer Aided Facility Management

Wat is Computer Aided Facility Management


Computer Aided Facility Management-software (CAFM) helpt Facility Managers bij het plannen, uitvoeren en bewaken van alle activiteiten rondom ruimtebeheer, verhuizingen, inventarisbeheer, reactief en gepland preventief onderhoud, vergaderzalenbeheer en overige mensgerichte of werkplekgeoriënteerde dienstverlening.

Computer Aided Facility Management-software oplossingen helpen Facility Managers de bezettingsgraden van werkplekken en faciliteiten te verhogen en verhuisbewegingen te reduceren. Maar ondersteunt ook preventief onderhoud te plannen, reactief onderhoud efficiënt uit te voeren, diensten te standaardiseren en processen te stroomlijnen. De informatie afkomstig uit CAFM-software stelt u in staat de langetermijnplanning voor ruimtebeheer, faciliteiten, onderhoud, diensten en budgetten te optimaliseren en aan te sluiten op de behoeften van de kernactiviteiten.

Wat u moet weten over CAFM en CAD

Een foto zegt meer dan duizend woorden. Daarom integreert CAFM-software CAD-tekeningen in verschillende processen, waaronder ruimtebeheer, scenarioplanning, vlekkenplannen, flexibele werkplekken en verhuizingen. Al deze processen leiden tot efficiënter gebruik van ruimtes en faciliteiten.

Industriestandaarden

Om efficiënt hergebruik van CAD-tekeningen te garanderen moeten tekeningen voldoen aan conventies voor coderingslagen, polylijnen, symbolen, tekst, dimensies, etc. Dit kunnen organisatiespecifieke normen zijn of standaarden vastgesteld door instanties zoals ISO, CEN of IFMA. Gebruik van deze standaarden stelt u in staat uw CAD-tekeningen te koppelen met uw CAFM-oplossing en zo relevante gegevens – zoals ruimtes, afmetingen of inventaris – uit te wisselen.

Beheer grafische en alfanumerieke veranderingen in één systeem

CAD-tekeningen zijn enkel waardevol wanneer ze actueel zijn. Het bijwerken van CAD-tekeningen is een specialistische rol in AutoCAD® met taken als het verplaatsen van muren, het samenvoegen van ruimtes en het opnieuw toekennen van inventaris of afdelingen. Deze veranderingen zijn snel en eenvoudig te maken in een CAD-tekening, maar hoe zorgt u ervoor dat deze informatie ook wordt bijgewerkt in de CAFM-database? Beschikbare CAFM-oplossingen gaan op verschillende manieren om met een dergelijke uitwisseling van gegevens. Bijvoorbeeld door herziene tekeningen periodiek te importeren of door gegevens in de database realtime bij te werken. Dit garandeert consistentie tussen uw CAFM-systeem en uw CAD-tekeningen.

Scenarioplanning

Een belangrijke voordeel van CAD-software – als AutoCAD® – is de mogelijkheid om meerdere scenario’s te creëren voor processen zoals space planning, move management en asset management. Door deze scenario’s te koppelen aan uw CAFM-systeem bent u in staat deze scenario’s te vergelijken en te analyseren en zo de beste keuze te garanderen. Zodra u eenmaal een scenario heeft gekozen, garandeert het CAFM-systeem een automatisch en continue update van uw database. Tevens ondersteunt het systeem de implementatie van het geselecteerde scenario met processen zoals project management, verhuizingen, werkorders en budgetbeheer.

Visualiseer informatie

De combinatie van een CAFM-systeem en CAD-tekeningen stelt u in staat eenvoudig en realtime informatie – zoals ruimtegebruik, leegstand en vluchtwegen – te visualiseren. Deze grafische visualisatie beantwoordt alle 'waar-vragen’, zoals ‘waar zit een bepaalde afdeling’, ‘waar bevindt een bepaald inventariselement zich’ of ‘waar is een werkplek beschikbaar’. Moderne CAFM-oplossingen bieden zogenaamde 'viewers' om CAD-tekeningen aan een breed publiek beschikbaar te stellen, zonder dat hiervoor gespecialiseerde, kostbare CAD-software aangeschaft hoeft te worden. Dit soort grafische informatie kan zelfs opgevraagd worden via apps op mobiele telefoons om medewerkers te helpen bij het vinden van een beschikbare werkplek of een collega.

Lees meer over computer aided facilities management

White Papers
An IWMS is used in office buildings to manage the life cycle of corporate facilities.

Wat is een IWMS?

Een IWMS is een softwareoplossing voor vastgoed- en facility management op basis van één platform dat geïntegreerde functionaliteit biedt voor het beheren van vastgoed, ruimteplanning, assets en onderhoud, geïntegreerde diensten, en duurzaamheid.

Meer lezen
White Papers
Business people gathering and discussing around a table in a meeting room.

Zo overtuigt u het management van de meerwaarde van een FMIS

In dit white paper bespreken we zes voordelen van een FMIS waar ook het management van uw organisatie direct van profiteert. De voordelen helpen u bij het opstellen van uw business case voor een FMIS en het overtuigen van het management. 

Meer lezen
Artikelen
Seethrough 3D view of building with streams of data

The Quantified Building

Wat als alle assets in uw gebouw een kleine sensor zouden bevatten die eenvoudig data verzamelen waar u vervolgens slim op kunt inspelen? Dit is de belofte van the Internet of Things voor Facility Management.

Meer lezen

CAFM of IWMS, verschillend of marketinghype?

De term Integrated Workplace Management System (IWMS) werd in 2004 gelanceerd door Gartner, een toonaangevend, onafhankelijk onderzoeksbureau uit de Verenigde Staten dat software- en technologiemarkten evalueert. IWMS wordt door Gartner omschreven als een bedrijfsbreed softwareplatform dat vijf belangrijke functionele domeinen integreert, vanuit één technologisch platform en één centrale database. Deze functionele domeinen zijn:

Uitgaande van bovenstaande definitie en scope verschilt IWMS duidelijk van CAFM-software, in de zin dat de eerste ook uitgebreide functionaliteit bevat voor vastgoedbeheer, huur- en verhuurmanagement, project management en verschillende duurzaamheidaspecten. In veel gevallen is de traditionele CAFM-software gebaseerd op meerdere technologieplatforms, terwijl de werkelijke IWMS-oplossingen zijn gebaseerd op één enkel platform en één centrale database.

Onze internationale succesverhalen

Klantcases
Group of students enjoying free time on a university campus

Universiteit van Sunderland – Live in slechts 7 weken

Live in slechts 7 weken! Ontdek hoe de Universiteit van Sunderland het onderhoudsproces onmiddellijk heeft verbeterd met Planon door het verouderde CAFM-systeem te vervangen.

Lees meer
Klantcases

Ahold Delhaize

Ahold Delhaize maakt sinds 2005 gebruik van de Planon-software voor het beheer van facility- en onderhoudsservices voor het hoofdkantoor in Nederland en de Nederlandse distributiecentra voor winkels en online bestellingen.

Lees meer
Klantcases

Maastricht University Medical Center

MUMC heeft de ambitie om de gezondheid van de bevolking in de regio op alle niveaus te verbeteren en richt zich daarbij op gezondheidsherstel, -behoud en -bevordering. Het MUMC beschikt over 715 bedden en verwerkt met 7.200 medewerkers.

Lees meer

Alle klantcases

Deel dit artikel