View of Moscow International Business Centre.

BIM | Building Information Modeling

Building Information Modeling voor facility- en vastgoedmanagers

Building Information Modeling (BIM), in Nederland en België ook bekend als Bouw Informatie Modellering, krijgt steeds meer aandacht van organisaties in de AEC-industrie (Architecture, Engineering en Construction) alsmede eigenaren en beheerders van gebouwen (facility- en vastgoedmanagers). Steeds vaker wordt BIM als basis voor informatieleveringsspecificatie gehanteerd. Wat is de betekenis van BIM? 'Building' staat in dit geval voor data en processen. Het BIM is een digitaal building information model dat de fysieke, technische en functionele kenmerken van dat gebouw bevat.

Het BIM is een gedeeld data- en kennisplatform voor alle betrokkenen en vormt een basis voor het maken van beslissingen tijdens de gehele levensduur van een gebouw. Van ontwerp-, bouw- en gebruiksfase tot sloop. Verschillende betrokkenen werken tijdens de verschillende levensfases van het gebouw met het BIM om informatie toe te voegen, op te vragen of te bewerken. Doordat informatie gedeeld wordt, ondersteunen zij zo hun eigen werkzaamheden en dat van andere belanghebbenden.

BIM gebouwbeheer is veel meer dan een 3D CAD-tekening die een plattegrond of constructiedetail weergeeft. Het bevat relevante informatie voor verschillende betrokkenen tijdens de volledige levensduur van een gebouw, zoals kopers, eigenaren, huurders, facility- en vastgoedmanagers, gebouwinspecteurs en zelfs juristen. Het BIM ondersteunt ook aanverwante processen, zoals geografische analyse, stadsplanning en landschapsinrichting.

Gebouwonderhoud en -beheer vormen 90% van de totale kosten tijdens de levensduur van een gebouw. Vastgoed- en facility managers hebben dan ook in toenemende mate interesse in het gebruik van Building Information Modeling (BIM). Het model bevat immers essentiële informatie over meerdere aspecten van een gebouw of gebouwonderdeel. Zoals data over ruimte, technische documentatie, kostengegevens, verkoopdata of richtlijnen voor het beheer. Bij de oplevering van het project voorkomt het BIM dataverlies van het ontwerp- en bouwteam aan de gebouweigenaar of -beheerder. Hierdoor wordt tijdens de hele levenscyclus van het gebouw tot aan de sloop, tijd, moeite en geld bespaard op het beheer van het gebouw.

Planon Connect for BIM

In onze Space & Workplace Management oplossing is een nieuwe standaard BIM-integratie beschikbaar. Planon Connect for BIM is een nieuwe oplossing die bi-directioneel gegevens over ruimtes en assets uitwisselt tussen een BIM-model en het Planon Universe platform. De oplossing richt zich primair op Autodesk Revit, een marktleidende BIM-technologie voor architecten, ingenieurs en aannemers.

Webinar: BIM voor vastgoed en Facility Managers
Frequently Asked Questions: Hoe profiteert u als Facility Manager van een BIM?

Lees meer over Building Information Modeling

Webinars
Workplaces in a modern office

BIM voor vastgoed en Facility Managers

Er wordt veel gesproken over Building Information Modeling (BIM), maar welke voordelen biedt BIM voor u? En hoe kunt u profiteren van BIM tijdens de beheer- & onderhoudsfase van uw gebouwen? 23:37 Engels

Lees meer
FAQ
Worker fixing a roof

Hoe profiteert u als facility manager van BIM?

BIM krijgt steeds meer aandacht van facility- en vastgoedmanagers. In deze FAQ vindt u antwoord op de 5 meest gestelde vragen over BIM.

Meer lezen

De vele dimensies in Building Information Modeling

Het BIM bestaat uit vele dimensies van data die verschillende processen voor verschillende belanghebbenden ondersteunen. Het BIM bevat 3D coördinaten en vector informatie die de meetkundige dimensies van een gebouw en gebouwonderdelen weergeven, inclusief eventuele geografische data. In een 4D BIM wordt tijd als een nieuwe dimensie toegevoegd. Een 4D BIM stelt planners en aannemers in staat activiteiten op een tijdlijn te visualiseren. Bijvoorbeeld in de volgorde waarin bouwactiviteiten moeten plaatsvinden. In een 5D BIM worden kostengegevens gekoppeld aan gebouwelementen in het BIM. Architecten, aannemers of investeerders worden daarmee in staat gesteld de voortgang van de activiteiten en de daaraan gerelateerde kosten over de gehele projectduur te visualiseren. Een 6D BIM is het “as-built” model en bevat onder andere productinformatie over gebouwelementen, onderhoudsvoorschriften, foto’s, garantiegegevens, fabrikantgegevens en contracten. Het 6D BIM speelt een belangrijke rol bij het succesvol inzetten van een BIM tijdens de gebruiksfase en is daarom met name relevant voor facility- en vastgoedmanagers.

Voordelen BIM in de ontwerp-, ontwikkel- en bouwfase (AEC)

Het inzetten van het BIM als centraal informatie- en samenwerkingsplatform tijdens het ontwerp, de ontwikkeling en de realisatie van een gebouw brengt vele voordelen met zich mee. Het vermindert het aantal benodigde informatiebronnen aanzienlijk. Dat resulteert weer in minder fouten, een kortere opleveringstijd, verbeterde productiviteit en samenwerking. Maar ook een hogere kwaliteit en lagere kosten. Meerdere technische disciplines, zoals elektrotechniek, werktuigkunde en bouwkunde, worden in één BIM platform ondergebracht. Daarmee wordt de impact van elke verandering in elke discipline onmiddellijk zichtbaar voor de andere disciplines. Dit verbetert de interdisciplinaire samenwerking en reduceert fouten of tegenstrijdigheden tijdens de ontwerp-, ontwikkel- en bouwfase.

BIM tijdens de beheerfase

Gebouweigenaren, facility- en vastgoedmanagers en Service Providers kunnen veel voordeel halen uit een BIM. Het bevat essentiële informatie voor de verschillende processen tijdens de gebruiks- en beheerfase van een gebouw. Ruimtegegevens, technische kenmerken van installaties, documentatie en grafische informatie ondersteunen processen tijdens de beheerfase, zoals ruimtebeheer, onderhoudsplanning, energiemanagement en renovatie of verbouwing. Om te garanderen dat het BIM wordt aangevuld met relevante en bruikbare informatie voor de beheerfase is het van belang dat deze informatiebehoefte al tijdens de initiatie van de ontwerpfase wordt geanalyseerd. Omdat de beheerprocessen worden ondersteund door een IWMS- of FMIS-oplossing, kan een bi-directionele koppeling zorgen voor relevante gegevensuitwisseling tussen BIM en een FMIS. Geometrische gebouwgegevens worden ook tijdens de beheerfase in het BIM onderhouden en derhalve zal er een regelmatige gegevensuitwisseling met het FMIS zijn.

Software voor BIM

Het BIM wordt met behulp van software gemodelleerd, onderhouden en gevisualiseerd. Deze software biedt veel interactieve functionaliteit;

  • Maak bijvoorbeeld inzichtelijk wie de huurders zijn door op een willekeurige etage van een gebouw te klikken
  • Bekijk het stadslandschap vanuit een bepaald zichtpunt van het gebouw
  • Of raadpleeg wie de warmteinstallatie heeft geïnstalleerd.

Elementen zoals tijd (4D) en kosten (5D) maken het beheren van de levenscyclus makkelijker. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van toonaangevende software oplossingen voor BIM, zoals Revit (Autodesk), ArchiCAD (Graphisoft), Bentley en Tekla. Om een BIM succesvol in te zetten tijdens de beheerfase, is de eerder genoemde integratie met een IWMS- of FMIS-oplossing een belangrijke voorwaarde. Software leveranciers van BIM en de AEC-industrie hebben al verschillende gezamenlijke initiatieven genomen om gegevenuitwisseling te standaardiseren. Constructions Operations Building Information Exchange (COBie) in de Verenigde Staten is hier een voorbeeld van.

Nieuws: Planon implementeert nieuwe standaard voor BIM gegevensuitwisseling

Wetgeving

In verschillende landen is het gebruik van een BIM tijdens de ontwerp- en bouwfase, inclusief een efficiënte overdracht van informatie naar de gebruiksfase, inmiddels verplicht gesteld. Vaak wordt dit gecombineerd met niewe financierings- en beheercontracten, zoals Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) of Public Private Partnerships (PPP). Veel facility- en vastgoedmanagers krijgen de komende jaren te maken met BIM en moeten een manier vinden om deze succesvol in te zetten. In het Verenigd Koninkrijk is het gebruik van een BIM vanaf 2016 verplicht gesteld voor overheidsprojecten. Daarom is de overheid het Government Soft Landing (GSL) programma gestart om gebruikers en beheerders bij de ontwerpfase te betrekken en zodoende de beheerkosten te reduceren en CO2-uitstoot te verminderen. “Soft Landing” verwijst daarbij naar een soepele overgang van de ontwerpfase naar de onderhouds- en gebruiksfase.


Onze internationale succesverhalen

Klantcases
Headquarters of the Bay Wa company in Munich.

BayWa – Hybride werken met de Planon Workplace App

Case study over het gebruik van de Planon Workplace App bij BayWa voor hybride werken.

Lees meer
Klantcases
Image of the site of the Berlin Tegel Airport in Germany.

Tegel Projekt GmbH & Disruptive Technologies

Case study over digitalisering van gebouwactiviteiten van Tegel Projekt GmbH m.b.v. IWMS en sensoren

Lees meer
Klantcases
Planon Partner Vetasi & North-West University

Vetasi & North-West University

North-West University koos Planon en Vetasi om hun doel te bereiken rondom het creëren en verbeteren van de governance, het leveringsmodel en de processen verbonden aan hun faciliteiten.

Lees meer

Alle klantcases

Deel dit artikel