Gepland preventief onderhoud

Gepland preventief onderhoud, ook wel Planned Preventive Maintenance (PPM), stelt u in staat uw bedrijfsmiddelen op het gewenste of noodzakelijke kwaliteitsniveau te behouden en reactief onderhoud te minimaliseren. Preventief onderhoud kan zowel tijd- als conditiegebaseerd zijn. Wanneer kiest u voor tijdgebaseerd of juist voor conditiegebaseerd onderhoud?

Tijdgebaseerd onderhoud gaat uit van een voorgedefinieerd tijdsinterval voor onderhoudsactiviteiten op basis van een onderhoudsplan. Een tijdgebaseerd onderhoudsplan bestaat uit een bibliotheek met gedefinieerde onderhoudsactiviteiten voor het betreffende bedrijfsmiddel, technische installatie of gebouw. Daarnaast geeft het ook het tijdsinterval of de frequentie van uitvoering weer van deze activiteiten. Deze onderhoudsfrequenties worden doorgaans gebaseerd op garantievoorwaarden, instructies van de leverancier, wet- en regelgeving en/of ervaring. Een voorbeeld van tijdgebaseerd onderhoud is het onderhoud aan de airconditioning: er vindt een jaarlijkse inspectie plaats, een driejaarlijkse schoonmaak van de filters en en na zes jaar worden ze vervangen. Tijdgebaseerd onderhoud vindt soms te laat plaats, omdat er geen rekening wordt gehouden met de werkelijke conditie van het bedrijfsmiddel, waardoor reactief onderhoud nodig kan zijn. Soms vindt het te vroeg plaats, omdat het bedrijfsmiddel in een betere staat verkeert dan verwacht, waardoor onderhoud overbodig is.

Conditiegebaseerd onderhoud is een onderhoudsmethodiek die voorspelt wanneer een bedrijfsmiddel zal falen en dit voorkomt door tijdig het juiste onderhoud uit te voeren. Conditiegebaseerd onderhoud wordt toegepast op bedrijfsmiddelen die hun actuele status digitaal kunnen communiceren naar een onderhoudssysteem (FMISIWMS, CAFM, CMMS). Hierin wordt – op basis van vooraf ingestelde grenswaarden en paramaters – het benodigde onderhoud en de timing ervan voorspeld. Door deze continue monitoring van een bedrijfsmiddel of installatie bereikt u “just-in-time” onderhoud; niet te vroeg en niet te laat. Dit minimaliseert de onderhoudskosten en beperkt uitval van installaties, waardoor kostbare storingsonderhoud wordt vermeden. Een voorbeeld van conditiegebaseerd onderhoud is een vooraf vastgestelde maximum temperatuurwaarde voor uw klimaatinstallatie. Wanneer de temperatuur van de installatie boven deze grenswaarde uitstijgt, wordt een preventieve onderhoudsactiviteit aangemaakt om uitval te voorkomen. Een ander voorbeeld is het automatisch plannen van een onderhoudsactiviteit op het moment dat de installatie qua aantal uren de vooraf vastgestelde grenswaarde overstijgt.

Lees meer over gepland preventief onderhoud

Brochures
Maintenance man looking at warehouse.

Planon Asset & Maintenance Management

De Planon Asset & Maintenance Managementoplossing ondersteunt de planning, uitvoering en monitoring van onderhoudsactiviteiten.

Lees meer
Demo's
Demo shot of Planon Mobile Field Services app on a tablet.

Planon Mobile Field Services

Planon Mobile Field Services biedt het hoofd aan alle uitdagingen. De software werkt op iOS en Android devicen, zodat uw field technicians altijd en overal toegang hebben tot de informatie. Snel en zeker. Vraag nu een demo aan!

Vraag demo aan
FAQ
Maintenance worker checking air conditioning data on a tablet.

8 vragen over mobiele oplossingen en automatisering om uw onderhoudsbeheer te verbeteren

Veel organisaties investeren in technologie om hun onderhoudsactiviteiten te verbeteren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het verlagen van operationele kosten, het verminderen van risico’s en het verbeteren van het bijhouden van gegevens.

Meer lezen

De voordelen en toepassingen van tijdgebaseerd onderhoud

Het kunnen plannen van onderhoud is het grootste voordeel van tijdgebaseerd onderhoud ten opzichte van ongepland en reactief onderhoud. Reactief onderhoud leidt vaak tot overheadkosten die voorkomen kunnen worden door het onderhoud te plannen. De kosten van ongepland onderhoud bestaan onder andere uit verloren productietijd, de impact van niet-werkende bedrijfsmiddelen op de kernactiviteit en hogere kosten voor onderdelen. Maar ook de tijd die verloren gaat door inefficiënte communicatie en afhandeling. Benchmarks laten zien dat ongepland onderhoud in de regel drie tot vijf keer duurder is dan gepland onderhoud. Wanneer onderhoud wordt gepland, kan de productie buiten werktijden worden stilgelegd om zo de impact op bedrijfsprocessen te minimaliseren. Voorafgaand aan de uitvoering van het onderhoud kunnen de benodigde onderdelen, gereedschappen en resources georganiseerd worden, zodat de benodigde tijd voor de feitelijke uitvoering minimaal is. Deze maatregelen verminderen de onderhoudskosten. Daarnaast wordt de bedrijfscontinuïteit verbeterd, doordat bedrijfsmiddelen minder vaak zullen falen.

In tegenstelling tot conditiegebaseerd onderhoud, is er bij periodiek onderhoud geen strategie nodig voor het bewaken van de conditie van bedrijfsmiddelen. Dit elimineert de behoefte aan en kosten voor de interpretatie van informatie over de actuele conditie en het ondernemen van actie op basis van de uitkomsten. Dit kan echter als gevolg hebben dat onderhoud te vaak of te weinig plaatsvindt.

Geschikt voor tijdgebaseerd onderhoud zijn bedrijfsmiddelen die een bedrijfskritische rol vervullen, waarop storingen vermeden kunnen worden en waarvan de kans op falen groter wordt naarmate de tijd verstrijkt.

De voordelen en toepassing van conditiegebaseerd onderhoud

Conditiegebaseerd onderhoud, ook wel predictief of voorspellend onderhoud genoemd, voorspelt wanneer falen kan optreden en onderhoud nodig is. Het heeft als doel uitval te voorkomen door het benodigde onderhoud precies op tijd uit te voeren. Idealiter wordt met conditiegebaseerd onderhoud de frequentie van onderhoudsactiviteiten zo laag mogelijk gehouden, ongepland reactief onderhoud voorkomen en kosten vanwege te vroeg uitgevoerd onderhoud gereduceerd.

Voor het bewaken van de conditie kunnen verschillende technieken worden gebruikt. Hiervoor moet de actuele status van het bedrijfsmiddel realtime kunnen communiceren met uw onderhoudsmanagementsysteem. Voorbeelden van dergelijke statussen zijn de temperatuur, het aantal uren in bedrijf, het energieverbruik, de productie-omvang, foutmeldingen of andere waarden die uitval of de behoefte aan onderhoud kunnen voorspellen. De keuze voor de juiste methode en techniek voor het bewaken van de conditie is een belangrijk aspect en moet in samenspraak met de leverancier en technische specialisten worden gemaakt.

Geschikt voor conditiegebaseerd onderhoud zijn bedrijfsmiddelen die een bedrijfskritische rol vervullen, waarvan storingen of uitval op een kostenefficiënte wijze voorspeld kunnen worden door realtime monitoring en waarvan de kans op falen niet primair tijd gerelateerd is.

Preventief onderhoud en onderhoudsbeheer software

Preventief onderhoud is complexer te coördineren dan reactief onderhoud, omdat onderhoudsplannen ruim voor de uitvoering bekend moeten zijn. Conditiegebaseerd onderhoud is nog complexer om te coördineren dan tijdgebaseerd onderhoud. Het vereist immers een strategie en de implementatie daarvan om de conditie van bedrijfsmiddelen real-time te bewaken.

In beide gevallen is een onderhoudsbeheer softwareoplossing noodzakelijk, zoals een IWMS, FMIS of CAFM. Wanneer onderhoud gepland en bijgehouden wordt door middel van pen en papier of Excel, is het onmogelijk verschillende onderhoudsscenario’s te evalueren, activiteiten en budgetten te plannen of uitvoeringskosten te bewaken. Onderhoudsbeheer software ondersteunt managers de kwaliteit en kosten te bewaken en te voldoen aan wet- en regelgeving. Onderhoudsmedewerkers en field engineers kunnen hun werkvoorraad, documentatie en planningen realtime inzien en werkorders kunnen niet kwijt raken. Bovendien worden onderhoudsactiviteiten beter gepland, sneller uitgevoerd en wordt het werk op een veilige manier uitgevoerd.

In vergelijking met Computerized Maintenance Management Software (CMMS), oftewel onderhoudsbeheer software, bieden Facilitair Management Informatie Systemen (FMIS) onderhoudsbeheer software aan als een geïntegreerd onderdeel van een complete oplossing voor vastgoed- en facility managementprocessen. Dit stelt organisaties in staat preventief onderhoud te koppelen aan andere processen. Zoals duurzaamheid (het bewaken van energieverbruik, LEED of BREEAM), ruimte- en werkplekkenbeheer (gebruik, bezettingsgraden), services management (outsourcing, onderhoudscontracten) en vastgoedbeheer (portfolio analyses, benchmarking).

Planon Mobile Field Services video

Onze internationale succesverhalen

Klantcases
Car park with a lot of cars

Carglass®

Frank Roosen, Facility Manager: “De Planon-oplossing biedt ons transparantie, waarmee we in staat zijn verbetermogelijkheden en prioriteiten te identificeren, iets wat niet mogelijk was in de tijd van Excel."

Lees meer
Klantcases
Kings College in London uses Planon Software as CMMS.

King's College London

Elizabeth Harris, Business Information Systems Manager: “Dankzij de Planon-oplossing hebben we onze onderhoudsachterstand binnen drie maanden met 50% kunnen verminderen.”

Lees meer
Nieuws
Shot from above of Brown university.

Brown University kiest voor Planons Facility Management Technologie

Planon heeft vandaag aangekondigd dat Brown University (Verenigde Staten) voor het Integrated Workplace Management System (IWMS) van Planon heeft gekozen om haar campusfaciliteiten te verbeteren.

Lees meer

Alle klantcases

Deel dit artikel