Kings College in London uses Planon Software as CMMS.

King's College London

King’s College London: “Onze onderhoudsachterstand kon binnen drie maanden met 50% worden verminderd.”

King’s College London (KCL) wil de toekomst zeker stellen door 1 miljard pond te investeren in een herstructureringsprogramma voor het vastgoed. KCL beschikte niet over gedetailleerde gegevens van de werklast voor reactief onderhoud en had geen meetgegevens van het geplande preventieve onderhoud. Bovendien ontbrak het inzicht in de mate van effectiviteit en de vereiste focus van hun resources.

Met behulp van software van Planon heeft KCL haar onderhoudsachterstand binnen drie maanden met 50% kunnen verminderen en is het overgestapt van een reactief onderhoudsmodel naar een preventief model. Leer in deze case study hoe de universiteit dit heeft bereikt.

Klik hier om de volledige case study te lezen.

Deel dit artikel