Bridge and escalators in a modern workspace.

IoT-sensoren voor vastgoed- en facility management: voordelen en use cases

IoT-sensoren zorgen voor een revolutie in vastgoed- en facility management door datagestuurde inzichten en slimme toepassingen om de gebruikerservaring te verbeteren. Ontdek de belangrijkste use cases en voordelen voor de gebouwde omgeving.

IoT-sensoren zijn een gamechanger geworden in de vastgoed- en facilitymanagementsector. Met hun vermogen om data van verschillende assets en apparatuur vast te leggen en realtime inzichten te verschaffen, zorgen deze sensoren voor een revolutie in de manier waarop gebouwen worden beheerd. In dit artikel beschrijven we de voordelen en use cases van IoT-sensoren in vastgoed- en facility management en hoe ze de sector transformeren.

Inhoud

Wat zijn IoT-sensoren?

IoT-sensoren, een afkorting voor Internet of Things-sensoren, zijn apparaten die zijn ontworpen om data van verschillende assets en apparatuur vast te leggen en die data in realtime beschikbaar te maken via het internet. Deze slimme apparaten zijn ongelooflijk veelzijdig en kunnen meerdere signalen meten, zoals temperatuur, druk, licht, beweging, gasconcentraties en meer.

Zodra de data verzameld zijn, worden ze via het internet naar een centraal informatiesysteem verzonden. In dit systeem worden de data genormaliseerd, verwerkt of verbeterd. Zodra deze stappen zijn voltooid, worden de data omgezet in waardevolle informatie die kan worden gebruikt om trends te ontdekken of inzichten te verkrijgen. Gebruikers hebben eenvoudig toegang tot deze data via een Cloud-platform , dat meestal wordt aangeboden als een Software as a Service (SaaS), zodat ze altijd en overal toegang hebben.

IoT sensors, short for Internet of Things sensors, are devices designed to capture data from various assets and equipment and make that data available in real time through the internet. These smart devices are incredibly versatile and can measure multiple signals such as temperature, pressure, light, movement, gas concentrations, and more.

Om het gebruiksgemak te verbeteren en de onderhoudskosten te verlagen, maken IoT-sensoren gebruik van verschillende technieken.

Ten eerste maken ze gebruik van draadloze technologieën zoals mobiele netwerken, wifi, bluetooth of LPWAN om verbinding te maken met de Cloud. Deze verschuiving weg van bekabelde ethernetverbindingen heeft het voor veel bedrijven gemakkelijker gemaakt om IoT-technologie te omarmen.

Ten tweede werken bepaalde IoT-sensoren op batterijen, waardoor ze tot tien jaar autonoom kunnen werken zonder menselijk ingrijpen. Dit verlaagt de onderhoudskosten aanzienlijk.

De rol van IoT-sensoren in vastgoed- en facility management

IoT-sensoren verzamelen belangrijke data van gebouwen en hun assets. Deze data kunnen een belangrijke rol spelen in facility management en vastgoed door waardevolle inzichten te verschaffen over bezetting, temperatuur, luchtkwaliteit en energieverbruik. Het kan belangrijke vragen beantwoorden, zoals:

 • Hoe kan ik het energie- en waterverbruik monitoren voor operationele besparingen en ESG-rapportages?
 • Hoe kan ik de energiekosten verlagen?
 • Hoe kan ik het comfort voor de gebruiker, de werkplekervaring en het welzijn van de medewerkers verbeteren?
 • Hoe kan ik zien welke ruimtes het meest worden gebruikt of juist onderbenut zijn?

Doordat IoT-sensoren antwoorden kunnen geven op bovenstaande vragen, kunnen vastgoed en facility managers: de prestaties van gebouwen verbeteren, het energieverbruik verlagen, het comfort van de gebruikers verhogen, de werkplekervaring verbeteren en het welzijn van de medewerkers vergroten.

IoT-sensoren brengen een verbinding tot stand tussen de fysieke aspecten van een gebouw, inclusief ruimtes en assets, en hun digitale tegenhangers die bekendstaan als digital twins. Door data van deze sensoren op het niveau van bedrijfsapplicaties te gebruiken, kan de dienstverlening op verschillende gebieden worden verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan voorspellend onderhoud, optimaal ruimtegebruik, efficiënt energiebeheer en op conditie gebaseerde schoonmaak.

Veelvoorkomende toepassingen en sensor types in vastgoed- en facility management

Hieronder volgt een overzicht van enkele van de meest voorkomende toepassingen van IoT-sensoren in vastgoed- en facility management en een beschrijving van de verschillende soorten sensoren die voor elke toepassing kunnen worden gebruikt.

IoT-sensoren om energieverbruik te monitoren en de energie- efficiëntie te verhogen

De vastgoed- en facility managementsector erkent steeds meer de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan en duurzame praktijken zoals energiebehoud toe te passen te implementeren. In deze context is het gebruik van IoT naar voren gekomen als een belangrijke technologie voor energiebewaking en -efficiëntie.

IoT-sensoren kunnen worden geïntegreerd in apparaten en systemen, waardoor waardevolle inzichten worden verkregen in energieverbruik, energieprestaties en gebieden die verbetering behoeven. Organisaties kunnen door middel van IoT-enabled energiemonitoring weloverwogen beslissingen en gerichte acties nemen om het energieverbruik te optimaliseren. Dit vermindert hun ecologische voetafdruk en energiekosten.
Door gebruik te maken van slimme energiemonitoring met IoT-support kunnen organisaties voldoen aan de wettelijke eisen en kunnen ze laten zien dat ze zich inzetten tegen klimaatverandering.

IoT-sensoren voor energiemonitoring worden vaak geïntegreerd in HVAC- en verlichtingssystemen, elektrische panelen, meters en submeters. Stroomsensoren bewaken de stroom die wordt opgenomen door specifieke apparatuur of zones in een gebouw, waardoor inzicht wordt verkregen in patronen in energieverbruik. Spanningssensoren bewaken spanningsschommelingen, identificeren onregelmatigheden en optimaliseren de energie-efficiëntie. Spanningssensoren kunnen ook data leveren over de stroomkwaliteit, waardoor problemen zoals spanningsdalingen of -pieken kunnen worden opgespoord.

“Uit een recent onderzoek blijkt dat het jaarlijkse energieverbruik van slimme gebouwen met meer dan 38% verminderd kan worden met intelligente HVAC-systemen en slimme verlichting.”

Ook andere typen sensoren kunnen helpen bij energie-efficiëntie. Data van bezettingssensoren kunnen bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen activeren, zoals het aanpassen van de verlichting en/of HVAC-instellingen wanneer een ruimte niet gebruikt wordt. Druksensoren kunnen worden geïntegreerd om de luchtdruk in verschillende zones van een gebouw te controleren. Door de data continu te controleren en te analyseren, kunnen facility managers de prestaties van het HVAC-systeem optimaliseren en zorgen voor een consistente luchtcirculatie, temperatuurregeling en energie-efficiëntie.

IoT-sensor toepassingen om de werkplekervaring te verbeteren

Een slimme, IoT-enabled werkplek verbetert de werkplekervaring. Medewerkers zijn hierdoor namelijk mobieler, veiliger en beter geïnformeerd. Het ondersteunt teams in vastgoed en facility management ook bij het automatiseren van bedrijfsprocessen, het stimuleren van efficiënte interacties met stakeholders en het verbeteren van bedrijfsinzichten. Er zijn verschillende toepassingen van IoT-sensoren die rechtstreeks bijdragen aan een verbeterde werkplekervaring voor gebruikers van gebouwen:

Slimme ruimte- en werkplekreserveringen voor beter ruimtegebruik en een betere gebruikerservaring

IoT-sensoren, zoals bewegings- of bezettingssensoren, kunnen worden geïnstalleerd in vergader- of kantoorruimtes om de bezetting in realtime te registreren. Deze sensoren kunnen detecteren of een ruimte of werkplek momenteel in gebruik is. Door deze data te integreren met een boekingssysteem, kunnen medewerkers eenvoudig beschikbare ruimtes en bureaus vinden en boeken. Hierdoor worden conflicten verminderd en het ruimtegebruik wordt geoptimaliseerd.

Bezettingssensoren kunnen detecteren of een gereserveerde ruimte onbezet is tijdens een geplande boekingstijd. Als de sensoren binnen een bepaalde tijdsperiode geen activiteit of bezetting detecteren, dan geeft het systeem de ruimte automatisch vrij. Dit vermindert het aantal ongebruikte ruimtes, waardoor het ruimtegebruik efficiënter wordt en de werknemersbeleving verbetert.

Facility managers kunnen de data ook gebruiken om schoonmaakschema’s te optimaliseren. Door de schoonmaakinspanningen te concentreren op gebieden met een hoge bezettingsgraad of veel doorloop, kunnen de resources efficiënt worden toegewezen. Op die manier kan netheid worden gegarandeerd waar dat het belangrijkst is.

IoT-sensoren voor meer comfort en veiligheid

IoT-sensoren bieden een scala aan voordelen die zorgen voor meer comfort en veiligheid op de werkplek. Wanneer nabijheidssensoren worden geïntegreerd in verlichtingssystemen, spelen ze een cruciale rol bij het creëren van een comfortabele en energie-efficiënte omgeving. Deze sensoren detecteren de aan- of afwezigheid van mensen in een kamer, waardoor de verlichting automatisch kan worden geregeld. In ruimtes zoals toiletten kunnen nabijheidssensoren bijvoorbeeld de verlichting automatisch inschakelen zodra iemand binnenkomt. Hierdoor is handmatige bediening overbodig en ervaart men direct toegang tot de juiste verlichting, wat het comfort en gebruiksgemak vergroot.

Bovendien kan het gebruik van gassensoren op de werkplek gevaarlijke omstandigheden voorkomen. Keukens kunnen bijvoorbeeld worden uitgerust met gassensoren om de aanwezigheid van gevaarlijke gassen zoals koolmonoxide te detecteren. Deze sensoren controleren continu de luchtkwaliteit en slaan alarm of activeren veiligheidsmaatregelen als er gevaarlijke gasniveaus worden gedetecteerd. Door vroegtijdige detectie en waarschuwing helpen gassensoren het welzijn van medewerkers te beschermen en mogelijke ongevallen of gezondheidsrisico’s te voorkomen.

IoT-sensoren voor slim parkeren

Een voertuigdetectiesensor detecteert direct of er voertuigen aanwezig zijn en biedt realtime updates over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Bestuurders hebben gemakkelijk toegang tot deze informatie via mobiele apps of digitale bewegwijzering, waardoor ze snel beschikbare parkeerplaatsen kunnen vinden. Dit efficiënte systeem minimaliseert de tijd die nodig is om een parkeerplaats te vinden en helpt verkeersopstoppingen in de parkeergarage te verminderen.

Door deze data te integreren met een reserveringssysteem, kunnen de sensoren de beschikbaarheid van een gereserveerde plek controleren en de bestuurder bij aankomst naar de aangewezen plek begeleiden.

De sensoren spelen ook een rol bij het toezicht op het parkeren door de duur van parkeersessies te controleren. Ze kunnen gevallen van langdurig parkeren of parkeren zonder toestemming detecteren en meldingen of waarschuwingen genereren voor parkeerwachters of handhavingspersoneel. Bovendien dragen IoT-sensoren bij aan de verbetering van de veiligheid in parkeergarages door gebruik te maken van nummerplaatherkenningssystemen om verdachte of onbevoegde voertuigen te identificeren.

IoT-sensor toepassingen ter ondersteuning van vastgoed- en facility managementteams

IoT-sensoren bieden talloze toepassingen die vastgoed en facility managementteams ondersteunen:

Assets en apparatuur traceren voor nauwkeurig voorraadbeheer

Strategisch geplaatste IoT-sensoren, zoals RFID-lezers, bluetooth-beacons of gps-trackers, bieden de mogelijkheid om assets in een gebouw in realtime te volgen. Wanneer assets met geïdentificeerde tags deze sensoren passeren, worden hun locaties automatisch geregistreerd en doorgestuurd naar een centraal beheersysteem.

Dit maakt nauwkeurig en efficiënt voorraadbeheer mogelijk door een realtime voorraadstatus te bieden en het risico op verlies of zoekraken te verkleinen.

Conditiemonitoring voor preventief onderhoud

Sensoren voor temperatuur, vochtigheid, trillingen, druk, stroom en spanning kunnen worden aangesloten op apparatuur en infrastructuur in een gebouw. Deze datapunten kunnen worden gebruikt als specifieke indicatoren voor de gezondheid van assets en worden verzonden naar een centraal systeem of een Cloud-platform voor opslag, verwerking en analyse.

Facility managers of onderhoudspersoneel hebben toegang tot de realtime data en inzichten via een gecentraliseerd dashboard of mobiele applicatie, zodat ze de gezondheid en prestaties van assets kunnen controleren, ongeacht hun fysieke locatie.

Door de verzamelde sensordata te analyseren, kunnen algoritmen die anomalieën opsporen, afwijkingen van typische operatieomstandigheden identificeren. Afwijkende trends, patronen of overschrijdingen van drempelwaarden kunnen waarschuwingen of meldingen activeren, waardoor het relevante personeel op de hoogte wordt gebracht van mogelijke problemen of storingen in de apparatuur.

Deze proactieve benadering maakt gepland onderhoud mogelijk om potentiële problemen aan te pakken voordat ze leiden tot kostbare stilstand of storingen.

IoT-sensoren kunnen worden geïntegreerd met bestaande onderhoudsbeheersystemen, zodat data naadloos kunnen worden uitgewisseld en informatie over conditiemonitoring kan worden opgenomen in de onderhoudsdata van assets. Facility managers kunnen datagestuurde beslissingen nemen, onderhoudstaken op basis van prioriteit plannen en resources effectiever toewijzen. DIt resulteert uiteindelijk in meer operationele efficiëntie en kostenbesparingen.

Verzekeren van waterkwaliteit voor naleving van gezondheids- en veiligheidsnormen

pH sensors, conductivity sensors, turbidity sensors, and temperature sensors, deployed at key points in a building’s water supply system, can be used to continuously monitor the water quality.

The collected water quality data can be analysed using algorithms and machine learning techniques. Deviations from normal levels or predefined thresholds can trigger alerts or notifications, enabling prompt response to potential water quality issues or Legionella contamination.

By utilising IoT sensors for water quality monitoring, CRE and FM professionals can proactively identify and address potential water treatment quality issues, including the detection of Legionella bacteria. Real-time data collection, analysis, and remote monitoring capabilities enable prompt response, preventive maintenance, and efficient water management, ensuring the health and safety of occupants and compliance with regulatory standards.

Ruimteplanning voor beter vastgoedmanagement

Bezettingssensoren, personentellers en ‘people flow sensors’ kunnen in de loop van de tijd data verzamelen om waardevolle inzichten te verkrijgen in patronen in ruimtegebruik. Analyses op basis van bezettingsdata kunnen organisaties helpen om onderbenutte of overboekte ruimtes te identificeren, de toewijzing van ruimtes te optimaliseren en weloverwogen beslissingen te nemen over de grootte van ruimtes, voorzieningen en de toewijzing van resources.

Het volgen van mensenstromen kan vastgoedeigenaren bijvoorbeeld in staat stellen om het gedrag van gebouwgebruikers en ruimtegebruikspatronen te analyseren, zonder daarbij de privacybeperkingen uit het oog te verliezen.

Deze informatie kan hen helpen overtollige capaciteit te identificeren en actieplannen te ontwikkelen voor piekuren, wat uiteindelijk resulteert in efficiënter vastgoedmanagement.

Monitoring van de luchtkwaliteit voor welzijn en productiviteit

De kwaliteit van de lucht die we binnenshuis inademen heeft een directe invloed op onze gezondheid, comfort en productiviteit. Een slecht binnenklimaat kan leiden tot een reeks nadelige effecten, waaronder ademhalingsproblemen, allergieën, vermoeidheid en een verminderde cognitieve functie.

Het gebruik van sensoren die CO2-niveaus, vochtigheid, deeltjes en vluchtige organische stoffen kunnen meten, stelt facility managers in staat het binnenklimaat proactief te monitoren. Deze proactieve aanpak maakt het mogelijk om potentiële problemen in een vroeg stadium te identificeren, waardoor tijdig interventies, aanpassingen en verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om de luchtkwaliteit optimaal te houden. Een gezonder en comfortabeler binnenklimaat bevordert het welzijn en de productiviteit van de gebruikers van het gebouw.

Wat zijn de belangrijkste IoT-sensoren voor vastgoed- en facility management?

Hieronder volgt een tabel met een overzicht van de meest gebruikte typen IoT-sensoren in vastgoed- en facility management:

Toepassing Veelvoorkomende typen IoT-sensoren
Energiemonitoring Spanning, stroom, vermogen, slimme meters
Energie-efficiëntie Beweging, bezetting, temperatuur, licht
Slimme ruimte- en werkplekreservering Bezetting (infrarood/ultrasoon)
Slim parkeren Voertuigdetectie (magnetisch/inductief)
Traceren van assets en apparatuur RFID, bluetooth, gps
Conditiemonitoring Temperatuur, vochtigheid, trilling, druk, stroom, spanning
Waterkwaliteit verzekeren pH, geleidbaarheid, troebelheid, temperatuur
Ruimteplanning Bezetting (infrarood/ultrasoon), personenteller, ‘people flow’
Slimme schoonmaak Bezetting, tellen van personen, ‘people flow’
Monitoring van het binnenklimaat Temperatuur, vochtigheid, CO2, zwevende deeltjes, vluchtige organische stoffen


Veel van deze toepassingen kunnen worden geïmplementeerd op het Planon-platform met behulp van apps van ons uitgebreide netwerk van tech partners.

Hoe u kunt starten met het gebruik van IoT-sensoren in vastgoed- en facility management

De integratie van IoT-sensoren in vastgoed- en facility management biedt tal van voordelen voor het verbeteren van de werkplekefficiëntie en productiviteit. Realtime data van IoT-sensoren bieden waardevolle inzichten over de bezetting van het gebouw, de temperatuur, het binnenklimaat en het energieverbruik. Deze informatie stelt vastgoed- en facility managers in staat om de prestaties van gebouwen te optimaliseren, de energie-efficiëntie te verbeteren en een comfortabele omgeving voor gebouwgebruikers te creëren.

Door gebruik te maken van IoT-energiemonitoring kunnen organisaties datagestuurde beslissingen nemen, gerichte energiebesparende maatregelen implementeren en hun bijdrage en betrokkenheid bij duurzaamheid aantonen. Daarnaast maken IoT-sensoren verschillende werkplekapplicaties mogelijk, zoals het reserveren van ruimtes en werkplekken, het volgen van assets en apparatuur, ruimteplanning en ‘slim’ schoonmaken op basis van gebruik. Deze toepassingen stroomlijnen processen, verbeteren het gebruik van resources en verbeteren de algehele werkplekervaring.

Of u nu net begint of overweegt om uw netwerk van IoT-sensoren uit te breiden, er zijn altijd enkele uitdagingen en beperkingen waarmee u rekening moet houden:

 • Schaalbaarheid
  Het beheren van een groot aantal IoT-sensoren en de bijbehorende data kan een uitdaging zijn. Een robuuste infrastructuur en effectieve strategieën voor databeheer zijn hiervoor benodigd.
 • Uitwisselbaarheid en standaardisatie
  Het blijft een uitdaging om te zorgen voor naadloze communicatie en compatibiliteit tussen verschillende sensoren, platformen en apparaten van verschillende leveranciers.
 • Beveiliging en privacy van data
  Het is van cruciaal belang om gevoelige data te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, veilige communicatie te waarborgen en potentiële kwetsbaarheden in IoT-systemen aan te pakken.
 • Stroom- en batterijbeheer
  IoT-sensoren werken vaak op batterijen, wat beperkingen met zich mee kan brengen op het gebied van levensduur van de batterij, onderhoud en de noodzaak van periodieke vervanging of opladen.
 • Kostenoverwegingen
  De initiële investering en lopende kosten die gepaard gaan met de implementatie van IoT-sensoren, infrastructuur en databeheer kunnen voor sommige organisaties een beperkende factor zijn.

De hierboven genoemde uitdagingen en beperkingen geven aan waarom het belangrijk is om het juiste IoT-platform te kiezen voor uw processen op het gebied van vastgoed- en facility management. Het Planon-platform, met zijn ingebouwde IoT-mogelijkheden, helpt u de uitdagingen te overwinnen en tegelijkertijd de voordelen te maximaliseren binnen de kortst mogelijke tijd.

co

Vandaag nog beginnen met IoT-sensortechnologie? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Neem contact op

Deel dit artikel