Sustainable glass office building with trees for reducing carbon dioxide.

Duurzaam beheer van facilitaire diensten en gebouwen

Hoe kunnen facility managers handelen op het gebied van duurzaamheid?

Inhoud

Duurzaamheid is nu een noodzaak binnen de strategie voor elk bedrijf

Duurzaamheid gaat inmiddels verder dan goede voornemens. Steeds meer bedrijven begrijpen de waarde van het maken van afspraken inzake duurzaamheid en het risico van het niet nakomen ervan. Daarom integreren ze het in hun bedrijfsstrategieën. Met de introductie van nieuwe milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG-) regelgeving in veel landen is duurzaamheid nu een strategische noodzaak.

Wat is ESG?

ESG staat dus voor 'Environment, Social, en Governance', oftewel milieu, sociaal en bestuur. Het wordt door bedrijven en investeerders gebruikt om te beoordelen hoe een bedrijf duurzaamheid in brede zin aanpakt. De beoordeling onderzoekt en beoordeelt nauwkeurig de verantwoordelijkheden van een organisatie op het gebied van milieu-impact en sociale en bestuurlijke praktijken.

De 'E' in ESG staat voor milieu en beoordeelt hoe een organisatie milieurisico's en natuurlijke hulpbronnen beheert. Dit behelst niet alleen het meten van het energieverbruik of verbruik van grondstoffen, maar omvat ook factoren zoals waterbeheer, luchtkwaliteit en VOC-emissies.

De 'S' in ESG beschrijft de omgang met menselijk kapitaal, zowel werknemers als freelancers. Hiermee wordt beoordeeld of een organisatie gelijkheid, diversiteit en veiligheid binnen haar personeelsbestand bevordert.

De 'G' in ESG richt zich op aspecten zoals de beloning van leidinggevenden, interne hiërarchie, corruptiepreventie en financiële structuur. Deze factoren dragen bij aan het algemene beleid en de financiële bedrijfsvoering.

Waarom is ESG juist nu zo belangrijk?

Met een ESG-benadering kunnen bedrijven een formele aanpak ontwikkelen op het gebied van beheer, meting en openbaarmaking van prestaties rond duurzaamheid. Deze aanpak moet voldoen aan specifieke voorschriften en zijn onderdeel van een strategie om duurzame groei, efficiëntie en organisatorische veerkracht te stimuleren. Dit is van cruciaal belang naarmate meer bedrijven meetbare doelstellingen bepalen rond vrijwillige en verplichte duurzaamheidsstrategieën.

De uitdagingen van bedrijven zijn nauw verbonden met alle dimensies van ESG. Wat de dimensie Milieu betreft: dit gaat om efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van de verbruikte energie en de ecologische voetafdruk. De Sociale dimensie gaat om de gezondheid en veiligheid van medewerkers en de ‘war for talent’. De dimensie Beleid gaat over het verkrijgen van conforme en duurzame bedrijfsgroei.

ESG-focus voor de bebouwde omgeving

Milieu

 • Efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen
 • Hernieuwbare energie
 • Koolstofemissies
 • Waarde- en toeleveringsketen
 • Transport

Maatschappij

 • Gezondheid
 • Veiligheid
 • Welzijn
 • Comfort
 • Werkplekervaring

Beleid

 • Naleving
 • Risicobeheer
 • Projectmanagement
 • Certificaten voor duurzame gebouwen
 • Rapportage

Hoe bepaalt u een strategie voor duurzame gebouwen?

Als u uw weg naar deze pagina hebt gevonden, bent u wellicht niet onbekend met het onderwerp duurzaamheid binnen de context van vastgoed, facility management of facility services. Misschien staat u onder druk om een strategie te bepalen voor uw bedrijf of om een klant te ondersteunen bij het bepalen van zijn eigen strategie. Of u nu gebouweigenaar, -gebruiker of facilitaire dienstverlener bent, deze pagina zou uw eerste halte moeten zijn bij het formuleren van een passende strategie voor duurzaamheid binnen de gebouwomgeving.

Een wereldwijd ESG-onderzoek van Planon, onder 600+ gebouweigenaren, huurders en facilitaire dienstverleners, bevestigt het belang van ESG op de agenda van bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat 53% van de bedrijven doelstellingen voor ESG heeft vastgesteld, maar dat slechts 33% een beleidsplan voor ESG-prestaties heeft. Het is opmerkelijk dat 43% van de facilitaire dienstverleners antwoordde dat hun klanten hen om een voorstel rond ESG hebben gevraagd. Hieruit blijkt dat veel bedrijven wel doelen en doelstellingen hebben geformuleerd, maar nog steeds geen duidelijk pad hebben om deze doelstellingen ook daadwerkelijk te realiseren.

Wat is de impact van gebouwen op mensen en hun omgeving?

Gebouwen zijn een van onze belangrijkste en meest vervuilende bronnen. De meeste referenties zijn het erover eens dat ongeveer 40% van de CO2-uitstoot en meer dan 50% van het elektriciteitsverbruik vandaag de dag wordt veroorzaakt door onze gebouwen. Bovendien zijn gebouwen goed voor ongeveer 35% van de afvalproductie en bieden ze een werkomgeving voor meer dan 75% van de medewerkers wereldwijd.

De manier waarop wij onze gebouwen beheren is daarom van enorme invloed op ons milieu en onze mensen. Dit is een belangrijke kans voor facility managers en facilitaire dienstverleners om bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Dit kan worden bereikt door de werking en de efficiëntie te verbeteren van activa in de gebouwomgeving die veel energie verbruiken, zoals verwarmings- en airconditioningssystemen, en door de productiviteit en het welzijn van de mensen die de gebouwen gebruiken te ondersteunen. Bovendien heeft het milieu ook een impact op gebouwen, en deze verhoogde klimaatgerelateerde risico’s vereisen een strategie om te zorgen voor een veerkrachtige gebouwomgeving.

De impact van gebouwen op onze omgeving en onze mensen.

Waarom willen bedrijven ESG-initiatieven nemen?

Duurzaamheid is al een belangrijke factor geworden in de manier waarop wij zaken doen. Druk van belanghebbenden op afspraken over ESG, employer branding, meer erkenning van de waarde en risico’s van ESG op C-niveau, en nieuwe regelgeving inzake klimaatinformatie zijn de belangrijkste drijfveren voor bedrijven om in ESG-initiatieven te nemen.

Uit het ESG-onderzoek van Planon blijkt dat de overgrote meerderheid van de bedrijven in Noord-Amerika en Europa initiatieven rond ESG heeft genomen voor een duurzamer gebouwportfolio, maar dat de drijfveren voor deze initiatieven verschillen tussen gebouwgebruikers, investeerders en dienstverleners. De ondervraagden van de enquête hebben een duidelijke focus op ‘het nakomen van afspraken over ESG’, ‘het vergroten van transparantie en verantwoordingsplicht’ en op ‘het aanbieden van diensten rond ESG aan klanten’.

Belangrijkste drijfveren rond ESG

Icon for Planon Real Estate Management Software.

Vastgoedinvesteerders

40% gaf ‘het bereiken van afspraken over ESG’ op als de belangrijkste drijfveer voor hun ESG-initiatieven.

Icon of a meeting table with chairs.

Gebouweigenaars en -gebruikers

32% noemde ‘naleving’ als belangrijkste reden voor hun streven naar ESG-initiatieven.

Icon of Planon Asset & Maintenance Management Software.

Facilitaire dienstverleners

36% noemde het ‘aanbieden van een visie/strategische diensten rond ESG’ als hun belangrijkste drijfveer voor ESG-initiatieven - waaruit blijkt dat zij hun klanten willen ondersteunen op het gebied van ESG.

Wat betekenen de duurzaamheidsstandaarden voor uw bedrijf?

Naast de noodzaak om zich aan te passen aan het veranderende marktsentiment over prestaties rond ESG, is ook de regelgeving van invloed op de manier waarop bedrijven handelen op het gebied van ESG en duurzaamheid. Binnenkort treden verschillende verplichte regels inzake klimaatinformatie in werking. Deze moeten ervoor zorgen dat bedrijven vergelijkbare, relevante en betrouwbare informatie over duurzaamheid openbaar maken. Bovendien zijn deze bedoeld om een einde te maken aan de enorme verscheidenheid aan standaarden rondom duurzaamheidsrapportage.

Vanaf 2024 zullen bedrijven in de EU moeten rapporteren over hun sociale en milieueffecten in het kader van de richtlijn rond rapportage over duurzaamheid voor bedrijven (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) of de verordeningen inzake informatieverstrekking over duurzame financiering (Sustainable Finance Disclosure Regulations - SFDR) voor investeerders in vastgoed. Voor Britse bedrijven is de ‘Task force on Climate-Related Financial Disclosures’ (TCFD) al in werking getreden. Een soortgelijke aanscherping van de ESG-regelgeving zal in de VS plaatsvinden volgens de voorgestelde regels door de SEC voor de openbaarmaking van klimaatrisico’s.

Daarbij komen nog de vrijwillige kaders voor de beoordeling van ESG-prestaties en de certificaten voor groene gebouwen die behaald kunnen worden om milieuprestaties aan te tonen, zoals BREEAM, Energy Star, LEED, en GRESB. Daarnaast zijn er ook certificeringen die gericht zijn op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de gebruikers van gebouwen, zoals WELL en Fitwel.

Waarom technologie en data een cruciale rol spelen bij het nakomen van afspraken over duurzaamheid

Aangezien de manier waarop wij onze gebouwen beheren zo’n belangrijke rol speelt bij het bereiken van de gecommitteerde ESG-doelstellingen van bedrijven, staat het buiten kijf dat gegevensbeheer over ESG-prestaties essentieel is.

Voor faciliteiten betekent dit vaak het vastleggen en analyseren van real-time en historische gegevens, idealiter vanuit één geïntegreerd systeem. De technologie is er al en ontwikkelt zich snel, bijvoorbeeld de veelbelovende Digital Twin-technologie voor slimme gebouwen.

Tegenwoordig wordt software voor gebouwbeheer op grote schaal gebruikt ter ondersteuning van gebouwexploitatie en facility management-processen. Deze softwarecategorie is ook bekend als software voor vastgoedbeheer, software voor facilitaire diensten of geïntegreerde systemen voor werkplekbeheer (IWMS). In het algemeen bieden zij de mogelijkheid om de fysieke, operationele en financiële details over gebouwen, ruimtes, activa, apparatuur, wegwerpartikelen, organisatorische eenheden, mensen en gerelateerde werkstromen te structureren en te beheren.

Van nature zijn deze platforms ook systemen voor gegevensbeheer, omdat zij gegevens structureren, de integriteit ervan waarborgen, het gebruik en de transformatie ervan (via workflows) controleren en als gevolg daarvan consistente, accurate gegevens voor rapportage en openbaarmaking opleveren. Dit proces werd al toegepast voor statische gegevens, maar nu ook voor real-time gegevens.

Met daar bovenop de juiste analyse- en informatielaag, verbindingen met andere systemen (ecosysteem), en uitgebreid met Internet of Things (IoT)-technologie, kan het gebruik van data de efficiëntie van middelen echt optimaliseren (Milieu). Bovendien kan het de gebruikerservaring van het gebouw verbeteren (Sociaal) en ondersteuning bieden bij de controle van rapportages bij duurzaamheidsaudits (Beleid).

Hoe kunt u uw duurzaamheidstraject starten of versnellen?

Duurzaamheid is geen hype maar iets blijvends. Of u nu ESG wilt naleven om concurrentievoordeel te behalen of om duurzaamheidsrisico’s te verminderen, de vraag hoe u duurzaamheid in uw bedrijfsstrategie of die van uw klanten gaat integreren blijft relevant. Daarvoor moet u verschillende factoren aanpakken, waaronder:

 • Wat verwachten de belanghebbenden van uw bedrijf?
 • Welke obstakels bij het naleven van de regelgeving wilt u aanpakken?
 • Op welke gebieden kunt u het grootste verschil maken?
 • Beschikt u over de juiste datasets, processen en technologieën?
 • Hoe kunt u verbeteringsprogramma’s voor kosten, efficiëntie en ervaring aansturen en beheren?

Vastgoedinvesteerders, facility managers en dienstverleners hebben nu effectief de macht om de impact van gebouwen op het milieu te verminderen en de ESG-transformatie naar meer leefbare en duurzame gebouwen te leiden.

Ontdek hoe u een impact kunt maken met duurzaamheidssoftware

Neem contact op

Meer informatie over Planon duurzaamheidsoftware

Brochures
Green building in Singapore

Planon Energy & Sustainability Management

Planon Energy & Sustainability Management is een softwareoplossing voor Facility Managers om gebouwgegevens te verzamelen, analyseren, visualiseren en – op basis daarvan – in te zetten voor een juiste besluitvorming zodat de duurzaamheid van hun gebouwen kunnen worden geoptimaliseerd.

Lees meer
E-book
Two people looking at a tablet in a greenhouse.

FM & Duurzaamheid: Een fundamenteel bondgenootschap

Ontdek slimme en duurzame veranderingen die klanten van Planon en Schneider Electric hebben doorgevoerd om bij te dragen aan duurzaamheid.

Meer lezen
Analistenrapporten
Beautiful green trees in a passage of a building with an orange glow..

ESG en de impact van software voor facility management en duurzaamheid

U wilt duurzaamheidsinitiatieven lanceren en ESG invoeren in uw hele bedrijf om langdurige successen te behalen. Facility management kan u hierbij helpen.

Meer lezen

Deel dit artikel