A person working on the maintenance of solar panels.

Waarom IoT een essentiële rol speelt bij het realiseren van duurzaam facility management

Volgens een door Ericsson gepubliceerd rapport kunnen Internet of Things-systemen (IoT) de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 15% helpen verminderen. Nu duurzaamheid wereldwijd steeds meer in de belangstelling staat, kiezen veel organisaties ervoor de rol die zij kunnen én moeten spelen bij het behalen van duurzame doelstellingen nader onder de loep te nemen. Facilitaire en operationele professionals moeten nauw bij deze gesprekken betrokken blijven. Er wordt zelfs gemeld dat gebouwen verantwoordelijk zijn voor maar liefst 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dit betekent dat facilitaire teams, intern of uitbesteed, een enorme kans hebben om hun organisaties te helpen bij het nemen van impactvolle beslissingen en maatregelen ter bevordering van de duurzaamheid van hun organisaties.

Organisaties hebben ESG-doelstellingen vastgesteld, maar worstelen nog met de rapportage hiervan

De overgrote meerderheid van organisaties past hun bedrijfsmodellen en activiteiten al aan om beter te presteren op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen merk en reputatie, maar ook aandeelhouderswaarde en health & safety zijn hierbij belangrijke drijfveren. Met de invoering van nieuwe regelgeving op het gebied van Environmental, Social and Governance (ESG) in een groot aantal landen, worden organisaties gedwongen duurzaamheid tot topprioriteit te maken.

Een recent wereldwijd onderzoek naar de drijfveren van organisaties voor investeringen in ESG bevestigt het belang van ESG als organisatorisch agendapunt. Hoewel de zakelijke drijfveren kunnen verschillen, ligt de focus van facility serviceteams duidelijk op het nakomen van ESG-verplichtingen en het kunnen aanbieden van ESG-diensten aan klanten, evenals op het verbeteren van de transparantie en verantwoording betreft prestaties. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat 43% van de facility service providers verklaarde dat zij door hun klanten om ESG-voorstellen zijn gevraagd.

Daarnaast heeft het aan het licht gebracht dat de meeste organisaties ESG-doelstellingen hebben vastgesteld, maar worstelen met het meten van en het rapporteren over ESG-prestaties. Om ESG-verbeteringen en echte veranderingen tot stand te brengen, zijn gedetailleerde inzichten nodig. Bovendien moeten bedrijven voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot klimaatrisico en decarbonisatie, evenals sociale maatstaven naarmate deze strenger worden.

Dit is waar technologie, zoals IoT, software voor gebouwbeheer en oplossingen voor facility services een rol kunnen spelen. Digitale en intuïtieve technologieën worden onderhand in bijna elke organisatie op grote schaal ingezet. De realtime data die de facility teams en hun organisaties oplevert, zijn essentieel voor het effectief beheren van duurzaamheidsinitiatieven.

Data is de grootste aanjager voor het succesvol omzetten van ESG-ambities in acties

Met name IoT is een van de belangrijkste technologische bouwstenen waarmee gebouwbeheerders, facility managers en service providers hun digitale transformatie kunnen versnellen en hun gebouwen en facility managementdiensten kunnen realiseren en verduurzamen.

Volgens het 2022 Verdantix Green Quadrant over IoT voor Smart Buildings maken organisaties steeds meer gebruik van IoT om belangrijke strategische doelstellingen aan te pakken. Toonaangevende IoT-gebruikssituaties gaan over ruimtegebruik, het bijhouden van energieverbruik en rapportage compliance, en het proactief beheer van asset en maintenance management.

Veel organisaties hebben nog een lange weg te gaan voordat zij hun ESG-ambities kunnen waarmaken. Dit wordt geïllustreerd door het feit datveel organisaties nog steeds geen nauwkeurig beeld hebben van hun energieverbruik. Zij vertrouwen namelijk op abstracte data van energierekeningen en meters voor het hele gebouw. Daarnaast moeten zij beschikken over een proces voor de berekening van koolstofuitstoot. Het gebruik van IoT-technologie voor submeting zal datagestuurde inzichten opleveren voor operationele besparingen en het vinden van kansen, evenals verbruiksdata voor conforme rapportage over de energieprestaties en CO2-voetafdruk.

Stimuleer duurzame prestaties met IoT-software voor gebouwbeheer

Om de duurzaamheidsinitiatieven van een organisatie effectief te kunnen volgen, moet de basis aanwezig zijn. Dit vereist het vermogen om nauwkeurige en actuele energie- en gebruiksdata te verzamelen van de apparaten en assets die u wilt verbeteren. IoT stelt organisaties in staat om realtime data te verzamelen en te analyseren die nodig zijn om doelen en KPI's vast te stellen en ervoor te zorgen dat ze op schema blijven. Toegang tot historische data kan organisaties helpen om protocollen aan te scherpen en risico's te beperken.

Als uw organisatie een groot portfolio van gebouwen heeft of verschillende IoT-initiatieven lanceert die gevolgen hebben voor verschillende belanghebbenden, kan de volgende vraag worden gesteld: Hoe beheert u deze initiatieven en hoe houdt u controle over wat er in uw gebouwen gebeurt? In een dergelijk geval kan het een goed idee zijn om een platformbenadering te overwegen voor het beheer van alle IoT-initiatieven.

De keuze voor een gebouwbeheerplatform of een facility services platform met IoT-software biedt verschillende voordelen, vooral wanneer u het niveau van individuele oplossingen overstijgt en behoefte heeft aan vereenvoudigd beheer voor een gemengd portfolio van gebouwen in uw eigendom of die u verhuurt. Het benutten van IoT-data op bedrijfsniveau, geïntegreerd binnen de domeinspecifieke software voor onderhoud, ruimte- en duurzaamheidsbeheer, zal uw managers, operators en buitendienstmedewerkers in één oogopslag inzichten verschaffen. Daarnaast profiteren ze van de mogelijkheid om snel te kunnen reageren op problemen en proactiever te kunnen zijn met vastgestelde regels op basis van specifieke limieten voor energieverbruik, asset gedrag of ruimtebezetting.

Maak uw duurzaamheidsinspanningen toekomstbestendig door de beste ondersteunende technologie te kiezen

De toekomst wordt aangestuurd door IoT. Facility managers en service providers die het verschil willen maken en relevant willen blijven in de huidige markt, kunnen niet om de essentiële rol van IoT heen bij het realiseren van duurzaam facility management.

Wilt u meer te weten komen over onze IoT-oplossingen of hoe Planon u kan ondersteunen met IoT-initiatieven? Ga voor meer informatie naar onze begrippenlijst over IoT.

Bianca Dekker

Solution Product Marketeer

Met een marketingachtergrond heeft Bianca meer dan 25 jaar ervaring in de ICT industrie. Ze werkt graag op het snijvlak van business en technologie en heeft uitgebreide ervaring in productmarketing, voornamelijk gericht op het creëren van overtuigende waardeproposities en het lanceren van nieuwe oplossingen. Na verschillende marketing- en managementfuncties te hebben bekleed bij toonaangevende technologiebedrijven, zoals KPN, Detron, Cegeka-dsa en Visma|Raet, werkt zij momenteel als Solution Product Marketeer bij Planon.

Deel dit artikel