Integrale onderhoudsplanning

De dienstverlening van Planon Building Management is gebaseerd op een integrale, planmatige benadering van vastgoedonderhoud.

Wilt u dat uw gebouwen aangenaam en veilig zijn om in te verblijven? Een eenzijdige focus op technische instandhouding van vastgoed is dan niet genoeg. Wij helpen u inzicht te krijgen in het verbeterpotentieel van uw vastgoed op het gebied van duurzaamheid, gezondheid & welzijn en (brand)veiligheid. Vanuit een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) ontstaat een integraal meerjarenplan.

Doelstellingen op basis van uw vastgoedstrategie

Het is afhankelijk van het (type) object of de aard van de organisatie hoe wordt aangekeken tegen de rol van onderhoud. De doelstellingen die hiervoor gelden, zijn voor iedereen anders. Daarom beginnen wij met het vaststellen van deze doelstellingen. Dit geldt ook voor vastgoedonderhoud.
 
Het strategische huisvestingsplan of de vastgoedstrategie van de organisatie vormt de basis voor de doelstellingen. In de doelstellingen omschrijven wij hoe de gewenste vastgoedportefeuille eruit ziet. Daarbij houden wij rekening met aspecten als omvang, locatie, uitstraling, comfort en kwaliteit. Ook beschrijven wij of gebouwen uit het bestaande vastgoedportfolio gehandhaafd, gerenoveerd of juist afgestoten worden.

Vervolgens vertalen wij dit naar een onderhoudsdoelstelling. Daarvoor beantwoorden wij de volgende vraag: “Hoe draagt het onderhoud van gebouwen bij aan de doelstellingen uit het huisvestingsplan?” Het antwoord kan gaan over verschillende niveaus van onderhoud. Maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld bruikbaarheid, veiligheid, comfort, duurzaamheid en uitstraling.

Van doelstellingen naar resultaat

Na het vaststellen van de doelstellingen inventariseren wij de informatiebehoefte met betrekking tot de conditie van de vastgoedportefeuille en het onderhoud. Wij vertalen de informatiebehoefte naar een ‘Model voor Inspectie’. Dit is een beschrijving van de aspecten op welke aspecten de verschillende (typen) gebouwen worden geïnspecteerd. Ook beschrijven wij hoe dit wordt gedaan. Zo beschrijven wij bijvoorbeeld het detailniveau en de methodiek.

Door deze integrale benadering van inspectiewerkzaamheden en het meerjarenplan, krijgt u inzicht in de prioriteiten op het gebied van onderhoud en ten aanzien van duurzaamheid, gezondheid & welzijn en (brand)veiligheid. De inspecties en het meerjarenplan dragen zo direct bij aan het realiseren van uw doelstellingen.