Path to greenhouse with trees around it.

Verplichtingen en kansen in 2019 voor de verduurzaming van uw gebouwen

Het Klimaatakkoord kent één centraal doel: het tot 2030 terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. Duurzaamheid krijgt, mede hierdoor, steeds meer aandacht van gebouweigenaren en -beheerders. Enerzijds doordat de maatschappelijke betrokkenheid van veel organisaties toeneemt. Anderzijds zien we een toename in wet- en regelgeving rondom duurzaamheid en energiebesparing in aanloop naar het Klimaatakkoord. Dit resulteert in een behoefte aan nieuwe stuurinformatie als input voor het technisch vastgoedbeheer binnen organisaties.

Bent u benieuwd wat er van u verwacht wordt en hoe u uw bedrijfsdoelstellingen omtrent duurzaamheid kunt omzetten in een concreet actieplan? Vul het formulier in om het webinar van Planon en het RVO te bekijken. 

Deel dit artikel