Sustainabile office hallway with plants and green wallpaper.

Energie Prestatie Advies

Wat zijn de energieprestaties van uw vastgoed?

Verbeter het energieverbruik binnen uw gebouwen

Wilt u inzicht in de energieprestaties van uw vastgoed? Een Energie Prestatie Advies (EPA-U) geeft u bouwkundige en installatietechnische maatregelen in handen om energieprestaties te verbeteren. Het EPA-U is een verdere uitwerking van een energielabel van een gebouw. Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is op een bepaald moment in de tijd. Energielabels kennen een schaal die loopt van A++ tot en met G. Gebouwen met een A++-label zijn het energiezuinigst, gebouwen met een G-label het minst.


Frans, Senior Adviseur Vastgoed


"Op basis van de duurzaamheidsambitie van uw organisatie worden maatregelen geïnventariseerd en doorgerekend.
U weet wat de opbrengsten, de energie- en CO2-besparing zijn en welke investering nodig is voor uitvoering van de verbetermaatregelen."

Neem direct contact op met Frans: frans.vervoort@planon-bm.comEnergy and sustainability labels for building management

De voordelen van een EPA-U maatwerkadvies

  • Zicht op de huidige energieprestatie van een gebouw.
  • Inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen.
  • Inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van verbetermaatregelen.
  • Inzicht in mogelijke CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen.
  • Een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer.


Onze expertise

  • Onze medewerkers rekenen desgewenst verschillende scenario’s voor u door. Zoals 10% kostenreductie, verbetering van het energielabel met twee stappen of specifieke MJA3 afspraken.
  • Wanneer u het EPA-U maatwerkadvies met uw bestaande meerjaren onderhoudsplan integreert, creëert u eenvoudig een duurzaam meerjaren onderhoudsplan.

Person using laptop and mobile device

Kom meer te weten

Leer meer over het ontwikkelen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan

Neem contact met ons op Bekijk het webinar DMOP

Onze succesverhalen

Klantcases
Case Study - Aloysius Stichting

Case study - Aloysius Stichting

Lees meer
Klantcases
Case Study - Gemeente Den Haag

Case study - gemeente Den Haag

Lees meer
Klantcases
Case Study - Brabant Water

Case study - Brabant Water

Lees meer