Case Study - Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

"Enorme tijdwinst door inzet van Planon Condition Assessor software voor integrale inspecties”

Voor het uitvoeren van NEN 2767-inspecties zet gemeente Den Haag al meerdere jaren naar volle tevredenheid de Planon Condition Assessor (PCA) in. Met deze inspectiesoftware wordt tijdwinst gerealiseerd en de kwaliteit van de inspectie verhoogd. Sinds 2016 wordt de PCA software ook ingezet om de energetische kwaliteit van de gebouwen te inspecteren. Door de mogelijke energiebesparende maatregelen vervolgens te integreren in de meerjaren onderhoudsplanning, ontstaat een duurzaam meerjaren onderhoudspan. Dit levert een directe bijdrage aan het realiseren van de ambities op het vlak van duurzaamheid van de gemeente Den Haag.

Klik hier om de volledige case study te lezen.