View on office building, greenhouse and garden

Compliance in gebouwonderhoud

Naast veiligheid en gezondheid binnen uw gebouwen wordt inzicht in de mate waarin uw gebouwen voldoen aan wet- en regelgeving steeds belangrijker. Planon Building Management biedt daarom sinds kort de mogelijkheid om een NEN 2767 conditiemeting uit te breiden met een compliance inspectie. Het resultaat is inzicht in de mate waarin uw gebouwen voldoen aan vigerende wet- en regelgeving op het vlak van gebouwonderhoud. Het betreft hier een aanvullende beoordeling op een onderhoudsinspectie op locatie, aangevuld en ondersteund door een aanpassing in onze Planon Condition Assessor software.

In dit webinar gaan wij in op het belang van weten in hoeverre je als organisatie voldoet aan de wet-en regelgeving omtrent gebouwonderhoud. Daarbij wordt stilgestaan bij de aanpassingen die zijn gedaan in de Planon Condition Assessor software om dit mogelijk te maken.

In dit webinar leert u, onder andere, meer over:

  • Wat compliance is in het kader van gebouwonderhoud
  • Het traject om te komen tot de wensen omtrent compliance
  • Het proces om compliance te integreren in een NEN 2767 conditiemeting
  • De ondersteuning vanuit de software voor de inspecteurs
  • Het resultaat van de compliance inspecties in de vorm van inspectierapportages

Vul het formulier in en bekijk het webinar.

Deel dit artikel