Sustainability at higher education institutes: green sustainable campus.

Maak uw gebouwonderhoud van aantoonbaar toegevoegde waarde

Zorg dat gebouwonderhoud niet langer als kostenpost wordt gezien

Onderhoud aan gebouwen zou altijd één op één gerelateerd moeten zijn aan het beter ondersteunen van het primaire proces. Bij veel organisaties wordt gebouwonderhoud echter niet vanuit deze gedachte uitgevoerd waardoor het primaire proces zelfs regelmatig onnodig verstoord wordt. 

Herkent u dit? En hoe zorgt u ervoor dat wel de koppeling wordt gelegd tussen onderhoud en organisatiedoelstellingen? Kortom: hoe transformeert u gebouwonderhoud van kostenpost naar iets dat aantoonbaar waarde toevoegt? 

Tijdens dit webinar leert u meer over: 

  • Onze visie op meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) en onderhoudsinspecties
  • Hoe het MJOP een bijdrage aan uw organisatiedoelstellingen kan leveren
  • Welke stappen u concreet kunt zetten om dit te realiseren
  • Op welke wijze de software van Planon hierin ondersteunt

Vul het formulier in en bekijk het webinar. 

Deel dit artikel