Infographic with icons related to data

Sturen op onderhoud met scenarioplanning en dashboards


Helder inzicht in welke onderhoudskosten u de komende jaren kunt verwachten

Met een goed meerjaren onderhoudsplan (MJOP) weet u precies welke onderhoudskosten u kunt verwachten zodat u deze kunt afstemmen op het beschikbare budget en uw prioriteiten rondom veiligheid, gezondheid en functionaliteit.

Vaak is het nodig om verschillende scenario’s door te rekenen op basis van deze prioriteiten. Dankzij nieuwe functionaliteit in de Planon Condition Assessor (PCA) onderhoudssoftware is dit mogelijk. De resultaten worden grafisch gepresenteerd en scenario’s kunnen onderling worden vergeleken zodat u onderbouwde keuzes kunt maken.

In dit webinar leert u meer over de Planon Condition Assessor en:

  • Inzicht in risico’s, kosten en de technische conditie van gebouwen en gebouwonderdelen op het gebied van onderhoud
  • Het rapporteren over en het analyseren van planmatig onderhoud voor meerdere gebouwen
  • Het doorrekenen van scenario’s voor onderhoud op basis van uw eigen criteria
  • De relatie met de FMIS-oplossing van Planon: Planon Universe

Deel dit artikel