NWO-I: "We kunnen nu verder bouwen."

Case study - NWO-I

“We wilden op een objectieve en eenduidige wijze de conditie van de bouw- en installatiedelen in kaart hebben. Dat is door Planon Building Management gelukt.”

NWO-I, voluit de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten genoemd, is een zelfstandige stichting behorende bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO-I wil via een strategisch vastgoedplan de komende jaren meer grip krijgen op het beheer en de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille met een totale oppervlakte van bijna 110.000 vierkante meter.

Voor vijf van de negen onderzoeksinstituten die NWO-I beheert, was een eerste stap in de richting van een strategisch vastgoedplan het uitvoeren van conditiemetingen van de gebouwen en MJOP’s per gebouw opstellen. Planon Building Management was de uitvoerder van deze eerste stap, naar tevredenheid van NWO-I.

Klik hier om de volledige case study te lezen.