Tall office buildings surrounded by trees.

Duurzaam meerjaren onderhoudsplan

Bezuinigen en verduurzamen tegelijkertijd

Veel organisaties zijn genoodzaakt om te bezuinigen en besparen. Tegelijkertijd versterkt het maatschappelijke en politieke klimaat de wens om een klimaatneutrale(re) voetafdruk achter te laten. Hoewel vaak wordt gedacht dat verduurzamen lijnrecht tegenover besparen staat, is het tegendeel het geval. Zeker wanneer duurzame maatregelen gekoppeld worden aan het reeds aanwezige meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en hiermee een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) ontstaat.

Klik hier om de volledige productbrochure te bekijken.