Hallway of building with fire extinguisher

Brandveiligheid en de rol van de verzekeraar


Zomerblogs over brandveiligheid - Deel 4

Deze zomer staat brandveiligheid in gebouwen centraal in een 4-delige blogserie van Planon Building Management. Expert op dit gebied en auteur van deze blogs is Joric Witlox van onze partner Witlox Brandveiligheid. In dit vierde en laatste blog beschrijft Joric de rol van de verzekeraar op het gebied van brandveiligheid in gebouwen en geeft hij waardevolle tips.

Graag wil ik mijn vorige blog over wetgeving gebruiken als opstapje naar een zaak die niet direct met wetgeving te maken heeft, maar die u wel altijd in gedachten zou moeten houden: De rol van de verzekeraar.

Om even in de stemming te komen een voorbeeld uit mijn praktijk, ik zal het kort houden voor u. Eén van onze klanten, een productiebedrijf, heeft nadat hij zijn pand en machines nauwelijks in gebruik had genomen, te maken gekregen met een serieuze brand. Zijn gebouw, de machines en de voorraad zowel inkomend als gereed product waren verloren. Ter lering voor u, hij had een paar zaken goed geregeld, onze rol laat ik er even buiten.

 • Hij heeft zijn personeel, waarvan het merendeel gewoon geen werk meer had, ingezet in direct benoemde nieuwe functies ter herbouw van zijn onderneming of, na snel overleg met welwillende concurrenten bij hen om de productie van zijn eigen klanten te waarborgen.
 • Hij had zijn verzekeringen jaarlijks geëvalueerd, onderzocht op hiaten of doublures en bij één maatschappij afgesloten. Hij is dus niet gaan shoppen en afhankelijk van diverse verzekeraars.

Ik noem deze zaken omdat deze ondernemer dankzij bovenstaande zaken in ieder geval geen ondernemer is geworden zoals 50-70% van de ondernemingen die brand heeft gehad; binnen drie jaar failliet.

Dit opstapje naar de verzekeraar wil ik wat nader duiden. Heeft u zich bijvoorbeeld gerealiseerd dat als u productie op bestelling draait, het gereed product in uw magazijn al eigendom kan zijn van uw klant? Heeft u zich wel eens gerealiseerd wat het kost om (vervuild) bluswater af te voeren? Ik weet het voor onze klant, € 150.000,-. Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat een verzekeraar ook over de afvoerkosten van dit bluswater wenst vast te stellen welk deel bluswater van u is en welk deel van uw klant waarvan u het gereed product op voorraad had? Ik hoef denk ik niet verder te gaan, u begrijpt mijn boodschap: zie verzekeraars vooral ook als verlengstuk van uw bedrijf en vast onderdeel van uw regelmatig te herhalen ‘to do-list’.

Aldus kom ik op:

5 Veranderingen die u altijd moet doorgeven aan de verzekeraar!

Welke veranderingen moet u doorgeven aan de verzekeraar, wat betreft de brandveiligheid van uw pand? De kern van de regels komen bij de meeste verzekeraars overeen en kunnen aldus benoemd worden.

 1. Het gebruik van (een deel van) de bedrijfsmiddelen verandert; of
 2. De bedrijfsmiddelen of een deel daarvan verhuizen naar een ander adres; of
 3. Het gebruik of de bestemming van (een deel van) het gebouw waar de bedrijfsmiddelen zijn, verandert. Denk zeker ook aan wijzigingen in de producten die u op slaat, of dit nu grondstoffen zijn of gereed product; of
 4. Het gebouw (of een deel daarvan) waar de bedrijfsmiddelen zijn, staat langer dan 3 maanden leeg of wordt niet gebruikt; of
 5. Het materiaal van de gevels, de dakbedekking of de constructie van het gebouw waar de bedrijfsmiddelen zich bevinden, verandert.

Nadat u dit heeft doorgegeven zal de verzekeraar eerst de veranderingen die u heeft doorgegeven beoordelen. Door de veranderingen kan de premie hoger of lager worden, of kan de dekking van de verzekering veranderen. Het kan zelfs zo zijn dat de verzekeraar de veranderingen niet accepteert, waardoor zij de verzekering beëindigen. Toch zult u dit moeten doen, managen betekent immers dat u ook risico analyses zult moeten maken om vervolgens te beoordelen wat u met dat risico wilt: ‘Take, Treat, Transfer of Terminate’. Dit bekt lekker kan ik u als risk manager verzekeren maar vrij vertaald betekent het: risico nemen, actie ondernemen, afwentelen of afkappen.

Na de beoordeling ontvangt u een bevestiging met daarin de wijzigingen. Hier moet u zo snel mogelijk op reageren, omdat de verzekeraar uw contract twee maanden na uw wijziging mag stopzetten.

Wat als u veranderingen niet snel genoeg meldt aan de verzekeraar? Door onverhoopte omstandigheden geeft u de verandering niet door aan de verzekeraar. Wanneer dit gebeurt zijn er drie opties:

1. U bent niet verzekerd, meestal vanaf twee maanden na de verandering

2. U bent niet volledig verzekerd

 • Als de verzekeraar de verzekering zou hebben aangepast door de verandering,
 • als u niet de juiste informatie geeft over deze aanpassing,
 • als de verzekeraar een hogere premie zou hebben gerekend door de aanpassing. voorbeeld: U betaalt € 1.000,- premie. Door de verandering zou de verzekeraar €1.200,- rekenen. Dat is 20% meer. Bij een schade is dan 20% niet verzekerd

3. U bent verzekerd

 • Als de schade niets te maken heeft met de verandering of als zij de verzekering tegen dezelfde premie en voorwaarden zouden hebben doorgezet, als u de verandering op tijd had doorgegeven.

Hiermee eindig ik de 4-delige blogserie over brandveiligheid in gebouwen. Tot de volgende blog…

Meer blogs van Gastschrijver Joric Witlox

Lees ook het eerste blog van gastschrijver en brandveiligheidsadviseur Joric Witlox, waarin hij vijf praktische tips geeft om de brandveiligheid binnen uw gebouwen op niveau te houden in het kader van Covid-19 en de ‘anderhalve meter samenleving’. In zijn tweede blog beschrijft Joric de op hand zijnde wijzigingen in de regelgeving omtrent brandveiligheid; Bouwbesluit 2012 wordt vervangen door Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 2022. In het derde blog beschrijft Joric de aankomende veranderingen in regelgeving rond rookwerendheid en de gevolgen daarvan.