Maatregelen die Planon Building Management treft in verband met het Corona- virus (COVID-19)

16 maart 2020 - Helaas wordt de wereld op dit moment geconfronteerd met een toenemende verspreiding van uitbraken van het Corona-virus (COVID-19) in meerdere landen en adviseren de wereldwijde gezondheidsorganisaties om voorzorgsmaatregelen te nemen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Wij willen u graag informeren over de maatregelen die Planon Building Management heeft genomen om te zorgen dat wij onze dienstverlening kunnen blijven leveren. Vanzelfsprekend stellen wij de gezondheid en veiligheid van de medewerkers van onze klanten en partners, en onze eigen medewerkers voorop.

De aankomende periode zullen wij proberen onze klanten zoveel mogelijk op onze normale wijze te blijven ondersteunen. Wij hebben onze medewerkers gevraagd om zoveel als mogelijk vanuit huis te werken en gebruik te maken van de digitale middelen die ons ter beschikking staan (Microsoft Teams, Skype for Business, telefoon). De kernsystemen waar onze medewerkers voor hun dagelijkse werkzaamheden gebruik van maken zijn allemaal Cloud-based. Onze medewerkers zijn gewend te werken in virtuele teams en vanaf verschillende locaties, waaronder vanuit huis. Wij zijn er daarom van overtuigd dat we onze diensten aan onze klanten en partners kunnen blijven leveren. Zij mogen erop vertrouwen dat we ons uiterste best doen om de continuïteit van hun Planon-applicaties te waarborgen.

Met betrekking tot onze inspectiewerkzaamheden zullen we in overleg met onze klanten per situatie afstemmen wat er mogelijk is. Hierbij volgen we de richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM, de aanvullende maatregelen zoals gecommuniceerd door de regering en tot slot onze interne Taak Risico Analyses welke we hebben opgesteld voor deze specifieke situatie. Onze adviesgesprekken en/of salesafspraken zullen zoveel mogelijk via de digitale kanalen worden uitgevoerd.

We streven ernaar om de komende tijd samen met u tot een efficiënte projectvoering en veilige werkomgeving te komen binnen de gestelde kaders. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op. We blijven bereikbaar via telefoon (024-6413135), mobiele nummers en onze gebruikelijke emailadressen.