Sustainable office surroundings enhance work experience.

Planon Building Management en Alba Concepts versnellen circulaire bouweconomie

Energietransitie en circulariteit

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen, moet de wereld veranderen in een circulaire economie. In 2030 moet Nederland al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken en volgens het Klimaatakkoord moet de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal én circulair zijn. Dit is een enorme opgave waarvoor directe actie vanuit vastgoedeigenaren en -beheerders vereist is. Volgens de integrale visie van Planon Building Management op technisch vastgoedbeheer, zijn adviezen die enkel inspelen op CO2-reductie door het energiegebruik te veranderen, te beperkt.

Energiegebruik en circulariteit zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het plaatsen van PV-panelen kan het fossiele energiegebruik en daarmee de CO2-voetafdruk van een gebouw sterk verbeteren. Maar als daarbij geen rekening wordt gehouden met de CO2 die benodigd is tijdens de gehele levenscyclus van de PV-panelen, kan er geen uitspraak worden gedaan over de werkelijke nettobijdrage aan de CO2-emissie in de wereld.

De samenwerking

Om onze klanten ook van de beste adviezen te kunnen voorzien op het vlak van circulariteit, gaat Planon Building Management samenwerken met Alba Concepts. Vorig jaar is in een eerste samenwerking tussen Planon en Alba Concepts op softwarevlak al de automatisering van de Building Circularity Index © (BCI-gebouw) gelanceerd. Dit is een methodiek om circulariteit in de gebouwde omgeving te kunnen meten.

Op 1 juli 2021 is de samenwerking tussen Planon en Alba Concepts uitgebreid doordat ook op het gebied van de dienstverlening bij het meten en sturen op circulair vastgoed de handen ineengeslagen worden. Planon Building Management zal gebruik maken van BCI-gebouw voor het adviseren van klanten bij het opzetten van duurzame meerjaren onderhoudsplannen. Daarnaast kunnen gebruikers van BCI-gebouw Planon Building Management inzetten voor het opstellen van een BCI-berekening of validatie.

Daarnaast wordt er een koppeling gerealiseerd tussen de Planon Onderhoudsbibliotheek en de productenbibliotheek in BCI-gebouw. Dit stelt klanten van Planon Building Management in staat een versnelling te realiseren bij het (laten) opstellen van een BCI-berekening voor hun vastgoed.

Het doel van deze samenwerking is de circulaire bouweconomie te versnellen!

Meer informatie

Wilt u weten hoe Planon Building Management en Alba Concepts u kunnen ondersteunen bij het voldoen aan de verplichtingen en het realiseren van uw ambities op het gebied van circulair vastgoed? Neem dan direct contact op met Mark van Burg via mark.vanburg@planon-bm.com.

Alba Concepts

Alba Concepts is een jonge, duurzame onderneming die zich richt op drie activiteiten: advisering, management en projectontwikkeling. Bij alle activiteiten staat centraal dat wij handelen daar waar vastgoed, duurzaamheid, strategie en financiën elkaar vinden in de vroege planfasen. Alba Concepts is 100% gedreven en altijd origineel. Alba Concepts durft risico’s te nemen en net over het randje te gaan. Soms moet je verder durven kijken en out-of-the-box durven denken, om tot dat idee te komen waar nog niemand aan heeft gedacht. Wij brengen ideeën in vastgoed verder.

Planon Building Management

Planon Building Management is een multidisciplinair vastgoedadviesbureau met meer dan 35 jaar ervaring. Wij inspecteren jaarlijks meer dan 1.000 utiliteitsgebouwen en adviseren over de grootste (maatschappelijke) vastgoedportefeuilles in Nederland. Vanuit de doelstelling van onze klanten ondersteunen we organisaties bij een data-gedreven beheer van goede, gezonde, duurzame en compliant gebouwen.