Green building in Singapore

Scriptie over circulariteit in het meerjaren onderhoudsplan succesvol verdedigd

18 april 2018 – Scriptie over circulariteit in het meerjaren onderhoudsplan succesvol verdedigd

Op donderdag 12 april zijn onze afstudeerders Danjella Putten en Joris Derks afgestudeerd voor hun studies aan de Avans Hogeschool in Tilburg. Met succes hebben zij hun scriptie verdedigd. Het eindresultaat werd beoordeeld met een dikverdiende 8.

De afgelopen periode hebben Danjella en Joris in opdracht van Planon Building Management onderzoek gedaan naar het begrip 'circulariteit' in relatie tot het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en de toegevoegde waarde voor gebouweigenaren van het toevoegen van circulaire elementen in het meerjaren onderhoudsplanningproces. Hiervoor hebben ze een tool ontwikkeld die op basis van een regulier meerjaren onderhoudsplan verbetervoorstellen doet in het kader van milieueffecten door het toepassen van circulaire elementen. De resultaten dragen bij aan de continue ontwikkeling van de dienstverlening van Planon Building Management. We zijn enorm trots op Danjella en Joris en willen ze ook via deze weg bedanken voor hun nieuwgierigheid en gedrevenheid.

Benieuwd naar de resultaten en conclusies van het onderzoek? Neem contact met ons op en we sturen u een samenvatting van het onderzoek toe.