Sports hall

Sportaccommodaties gaan voor duurzaam

31 augustus 2018 - Nationaal sportakkoord gesloten over modernisering en verduurzaming sportaccommodaties

Voor het eerst in de geschiedenis is er een Nationaal Sportakkoord gesloten. In juni dit jaar hebben overheid (ministerie van VWS, Gemeenten en provincies), de sportbonden (NOC*NSF) en een tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven afspraken vastgelegd. Over modernisering van de accommodaties. Maar ook over verduurzaming.

Er is toegezegd om hiervoor tot en met 2021 ieder jaar € 87 miljoen aan subsidie voor sportaanbieders beschikbaar te stellen. De subsidie is bedoeld om de accommodaties (die vaak 40/50 jaar oud zijn) te moderniseren. Vanaf 1 januari 2019 is het mogelijk hiervoor een subsidieaanvraag in te dienen. Voor het geld dat beschikbaar komt voor de verduurzaming komen gemeenten en sportbonden op korte termijn met nadere informatie.

Een goed moment om nu als gebouwbeheerder inzicht te verkrijgen over waar de kansen liggen. Door nu een conditiemeting uit te laten voeren met een aanvullend maatwerkadvies maakt u de staat van onderhoud van de accommodatie inzichtelijk. En beschikt u over een lijst met energiebesparende maatregelen die in uw specifieke situatie van toepassing zijn. Mét de bijbehorende investeringen die nodig zijn om ze uit te voeren. Een goed startpunt dus om de subsidieaanvraag voor te bereiden, deze dient uiterlijk op 7 december aangevraagd te zijn.