People walking on the campus road with University real estate building.

Subsidie verbetering ventilatie scholen

In 2020 is door de coronacrisis het belang van een gezond binnenklimaat in gebouwen, en zeker schoolgebouwen, nadrukkelijk onderstreept. Om ervoor te zorgen dat leerlingen en leerkrachten op een gezonde en veilige manier op school kunnen verblijven, heeft de overheid een subsidie uitgewerkt die het aanleggen of verbeteren van een gezond binnenklimaat in schoolgebouwen stimuleert.

Doelstelling

Doel van de regeling is tweeledig: de verbetering van het binnenklimaat op scholen en daarnaast het
voorkomen van vraaguitval in de bouw door toedoen van de coronacrisis.

Voorwaarden

De specifieke uitkering kan worden aangevraagd voor bestaande scholen die nu nog niet aan de gestelde eisen voldoen. Na het pakket van maatregelen voldoet de school aan de volgende eisen:

 • Bij scholen van vóór 2012: een luchtverversingscapaciteit van minimaal 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm
 • Bij scholen van na 2012: een luchtverversingscapaciteit van minimaal 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm

Daarnaast zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Het is verplicht om kooldioxidemeters en een energieregistratie- en bewakingssysteem toe te passen als deze nog niet aanwezig zijn.
 • De bouwactiviteiten mogen niet gestart zijn vóór 1 oktober 2020.
 • Na afronding van de werkzaamheden is aantoonbaar dat het binnenklimaat aan de bovengenoemde eisen voldoet.
 • De werkzaamheden starten uiterlijk op 1 januari 2022 en zijn op 31 december 2023 afgerond.

Aanverwante energiebesparende maatregelen

Omdat het aanbrengen van een ventilatiesysteem de energievraag van het schoolgebouw kan verhogen, is het mogelijk om, aanvullend op de maatregelen die het binnenklimaat verbeteren, de kosten voor energiebesparende maatregelen op te voeren zoals isolatie, HR++ glas, LED-verlichting en de toepassing van zonnepanelen.

Subsidie

Het beschikbare budget is €100 miljoen. Per project kan er 30% van de gemaakte kosten
gecompenseerd worden. Het maximale bedrag per project is afhankelijk van de omvang van de school:

 • € 150.000 voor één of meer schoolgebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen
 • € 210.000 voor één of meer schoolgebouwen met in totaal 250 tot 500 leerlingen
 • € 420.000 voor één of meer schoolgebouwen met in totaal 500 tot 1.000 leerlingen
 • € 800.000 voor één of meer schoolgebouwen met in totaal 1.000 tot 2.000 leerlingen
 • € 1.000.000 voor één of meer schoolgebouwen met in totaal 2.000 leerlingen of meer

Termijn

De indientermijn loopt van 4 januari t/m 30 juni 2021. Aanvragen worden beoordeeld op
volgorde van binnenkomst, dus snelheid is geboden. Planon Building Management kan in samenwerking met onze partner Van Draeckeburgh de aanvragen goed voorbereiden en zorgen dat de aanvraag zo snel mogelijk kan worden gemeld.

Wilt u contact om de mogelijkheden voor ondersteuning bij het subsidietraject te bespreken neem dan direct contact op met Mark van Burg.

Bekijk hier de officiële bekendmaking