Building surrounded with green grass.

Conditiemeting volgens de NEN 2767

Uniform inzicht in de technische staat van uw vastgoed

Inzicht in de technische staat van uw gebouwen en installaties is in veel situaties van belang. Bijvoorbeeld bij de overdracht van vastgoed of het in kaart brengen van achterstallig onderhoud. Maar ook bij het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) of prestatiecontract met leveranciers. Een conditiemeting volgens de NEN 2767 biedt dit inzicht. Conditiemetingen conform deze norm garanderen een objectieve en uniforme meting en leiden tot een eenduidige communicatie over de kwaliteit van een gebouw.

Klik hier om de volledige productbrochure te bekijken.