Maintenance man doing mechanic check.

Planon Condition Assessor voor adviesbureaus

Garandeer consistentie van meerjaren onderhoudsplannen

Voor uw klanten is eenduidigheid en consistentie van de opgeleverde data van cruciaal belang om betrouwbare afwegingen te maken rondom het vastgoedonderhoud. Onderhoudsresultaten van verschillende gebouwen en installaties moeten gebaseerd zijn op dezelfde uitgangspunten om prioriteiten te kunnen bepalen. Maar hoe zorgt u er als dienstverlener voor dat uw medewerkers dezelfde uitgangspunten hanteren voor alle gebouwen? En mogelijk zelfs over meerdere jaren? De Planon Condition Assessor biedt hiervoor uitkomst.

Klik hier om de volledige productbrochure te bekijken.