Business people walking outside the office

Planon Condition Assessor voor vastgoedbeheerders

Borg de waarde van het vastgoed in uw organisatie

Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is een onmisbaar middel voor het professioneel beheren van uw gebouwen en gebouwgebonden installaties. Met een goed meerjaren onderhoudsplan weet u als vastgoedbeheerder precies welke onderhoudskosten u de komende jaren kunt verwachten. Goede MJOP-software stelt u vervolgens in staat om deze kosten blijvend af te stemmen op het beschikbare budget en prioriteiten rondom veiligheid, gezondheid en functionaliteit. Klikt dat niet als muziek in de oren? 

Klik hier om de volledige productbrochure te bekijken.