Trees and plants growing on balconies of a building as a green facade or vertical garden.

Waarom een circulair MJOP noodzakelijk is in het verduurzamen van vastgoed

100% circulair in 2050, dat is het uiteindelijke doel van het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. Het eerste subdoel uit dit programma luidt: in 2030 moet Nederland 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel). Op dit moment lijkt 2030 ver weg, maar vastgoedeigenaren en -beheerders moeten nu al maatregelen laten opnemen in het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) om te voorkomen dat het gebouwonderhoud in 2030 niet voldoet. Maar hoe pakt u dit aan?

Allereerst is het belangrijk om de circulariteit van uw vastgoedportefeuille vast te stellen. Planon en Alba Concepts hebben hiervoor een nieuwe, gezamenlijke oplossing op de markt gebracht: de automatisering van de Building Circularity Index© (BCI). Dit is een methodiek om circulariteit in de gebouwde omgeving te meten. BCI sluit aan op alle standaarden, zoals de standaarden die ontwikkeld zijn door de Rijksoverheid bij platform Centraal Bouwen in 2023 (CB’23).

Maar hoe past u als vastgoedeigenaar of -beheerder vervolgens BCI eenvoudig toe binnen uw bestaande vastgoedportefeuille? En wat doet u met de resultaten? Uit ervaring blijkt dat organisaties de antwoorden op deze vragen niet goed weten en daardoor niet altijd actief bezig zijn met het ontwikkelen van circulaire vastgoedportfefeuilles. Dit terwijl er wel veel CO2-uitstoot mee kan worden vermeden.

Planon Building Management en Alba concepts hebben daarom een webinar georganiseerd waarin praktische stappen gedeeld worden om vastgoedeigenaren en -beheerders te helpen met circulariteit. Ook wordt er dieper ingegaan op de nieuwe samenwerking tussen Planon Building Management en Alba Concepts.

Interesse? Vul het formulier op deze pagina in om het webinar te bekijken!

In dit webinar leert u bovendien meer over:

  • Wat circulaire gebouwen zijn en hoe circulaire gebouwen bijdragen aan een duurzame wereld
  • De relatie tussen circulariteit en het MJOP
  • Hoe circulariteit in gebouwen meetbaar wordt door BCI
  • Hoe BCI ook als materialenpaspoort wordt ingezet
  • Wat het voordeel is van het gebruik van de Planon Onderhoudsbibliotheek om circulariteit inzichtelijk en meetbaar te maken
  • Hoe Planon Building Management praktisch ondersteunt met het creëren van inzicht in en controle over de circulariteit van uw vastgoed

Deel dit artikel