Roof of greenhouse with HVAC maintenance installation.

Een circulair MJOP: nut en noodzaak

Webinar - Circulariteit in het onderhoud van bestaande gebouwen

Dat er in de toekomst doelstellingen aan zitten te komen voor gebouweigenaren in het kader van circulariteit is algemeen bekend.

Wat die doelstellingen precies zijn en hoe ze van invloed zijn op het gebouwonderhoud is minder bekend. Wat betekent het om 100% circulair te zijn in 2050 vanuit het perspectief van gebouwonderhoud? Of, een doelstelling die al eerder geldt: 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel) in het gebouwonderhoud in 2030. Op dit moment lijkt 2030 ver weg, maar vastgoedeigenaren en -beheerders plannen onderhoud en de bijbehorende kosten over een horizon van 10 jaar of meer. En aangezien het nu 2022 is, is het wellicht tijd om actie te ondernemen. Maar is dat zo? En zo ja, welke acties kunnen we al nemen?

Deze vragen (en meer) worden beantwoord in dit webinar, waarin Mark van Burg ‘lessons learned’ deelt vanuit een praktijkcase voor het opstellen van een circulair meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor een bestaand gebouw.

Interesse? Vul het formulier op deze pagina in om het webinar te bekijken!

In dit webinar ontdekt u meer over:

  • De huidige wet- en regelgeving op het vlak van circulair gebouwonderhoud.
  • De relatie tussen circulariteit en het MJOP.
  • Hoe circulariteit in gebouwen meetbaar kan worden gemaakt met BCI Gebouw.
  • ‘Lessons learned’ bij het opstellen van een circulair MJOP.
  • Tips om zelf aan de slag te gaan met cirulariteit in gebouwonderhoud.
Over de spreker:

Mark van Burg | Sales Director bij Planon Building Management

Mark is een creatieve denker die vanuit zijn talent om snel verbanden te leggen graag de samenwerking zoekt om nieuwe ideeën te realiseren. Met een achtergrond in bedrijfskunde en ruime ervaring met het automatiseren van vastgoed- en onderhoudsprocessen heeft Mark zich ontwikkeld tot een commerciële manager gericht op People, Planet & Profit. Vanuit de wens om een echte bijdrage te leveren aan een betere wereld zet Mark zich in voor het ondersteunen van organisaties bij het realiseren van veilige, duurzame en gezonde gebouwen.

Deel dit artikel