Sustainability Management with green office buildings.

Voldoe aan wet- en regelgeving rondom duurzaamheid


Webinar - Hoe uw meerjaren onderhoudsplan bijdraagt aan het voldoen aan wet- en regelgeving rondom duurzaamheid.

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht van gebouweigenaren en -beheerders. Enerzijds doordat de maatschappelijke betrokkenheid van veel organisatie is toegenomen. Anderzijds zien we een toename in wet- en regelgeving rondom duurzaamheid en energiebesparing. Dit resulteert in een behoefte aan nieuwe stuurinformatie als input voor het technisch vastgoedbeheer binnen organisaties. Denk aan de wijze waarop organisaties kunnen voldoen aan de minimale eis van energielabel C vanaf 2023 en de informatieplicht energiebesparing vanaf 1 juli 2019.

Een waardevol instrument is het duurzaam meerjaren onderhoudsplan, ook wel DMOP of DMJOP genoemd. Dit is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) dat ook verbetermaatregelen bevat ten aanzien van duurzaamheid. Er bestaat altijd nog veel onduidelijkheid over wat een DMOP is en welke toegevoegde waarde dit instrument kan bieden.

In dit webinar leert u meer over:

  • Veranderende wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid
  • De voordelen van het verduurzamen van uw meerjaren onderhoudsplan
  • De verschillende variaties van het duurzame meerjaren onderhoudsplan
  • Hoe u een duurzaam meerjaren onderhoudsplan ontwikkelt
  • De belangrijkste valkuilen bij het opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan

Vul het formulier in en bekijk het webinar.

Deel dit artikel