Rooftop of office building with maintenance installations.

BIM voor beheer en onderhoud

Over de potentie van het gebruik van Bouw Informatie Modellen (BIM) van gebouwen voor het efficiënter en effectiever inrichten van het beheer en onderhoudsproces wordt al jaren veel gepraat. Deze belofte wordt vooralsnog nog niet ingelost en een sluitende businesscase lijkt niet te maken ook al wordt er veel ‘gepilot’ en geëxperimenteerd door organisaties.

In dit webinar gaan sprekers van Planon en Planon Building Management in op de voordelen die het gebruik van BIM heeft in het planmatige onderhoudsproces en de toegevoegde waarde van de informatie uit het BIM voor technisch vastgoedbeheer. Daarbij wordt stilgestaan bij het proces, de ondersteuning vanuit de Planon software en de mogelijke businesscase voor uw organisatie.

In onze visie ligt de sleutel tot een meer realistische en positieve businesscase in een integrale benadering van de informatiebehoefte in onderhoud- en vastgoedmanagement. De informatiebehoefte is enorm toegenomen door uitdagingen op het vlak van bijvoorbeeld duurzaamheid, gezondheid en wet- en regelgeving. Deze integrale benadering resulteert niet alleen in een grotere toegevoegde waarde voor technisch vastgoedbeheeders, maar ook in een verlaging van de totale kosten voor de periodieke datacollectie en mutatie in het kader van het actueel blijven van de informatie voor de operationele-, tactische- en strategische vastgoedprocessen.

In dit webinar leert u meer over:

  • De voordelen van een Building Information Model (BIM)
  • De toepassing van BIM in het planmatige onderhoudsproces
  • De invulling vanuit de informatiebehoefte voor technisch vastgoedbeheer vanuit het BIM
  • De ondersteuning vanuit de Planon software
  • De businesscase voor organisaties om BIM toe te passen als onderdeel van het planmatige onderhoudsproces

Vul het formulier in en bekijk het webinar.

Deel dit artikel