Case Study - Gemeente Ede

Gemeente Ede

“We zijn nu in staat om efficiënte en helder onderbouwde beslissingen te nemen wat betreft het technische beheer van ons vastgoed”

Breng van de kernportefeuille van de afdeling Vastgoed een nulsituatie in beeld”, zo luidde de opdrachtformulering vanuit de gemeente Ede. De resultaten van de nulmeting moesten voor de afdeling Vastgoed leiden tot een betrouwbaar meerjaren onderhoudsplan (MJOP), een risico-inventarisatie en een NEN 2580 meetcertificaat. Omdat de gemeente de kosten voor het MJOP mee wilde nemen in de nieuwe begroting, lag er een behoorlijke tijdsdruk op het project.

Klik hier om de volledige case study te lezen.