Case Study - Woonhaven Antwerpen

Woonhaven Antwerpen

“De juiste beleidsbeslissingen en beter inzicht in ons vastgoed door inzet van de Planon Condition Assessor software”

Woonhaven Antwerpen wil objectief inzicht in de technische staat van het patrimonium en een betrouwbare begroting van het meerjaren onderhoud. Daarom gingen zij op zoek naar software die het proces van NEN 2767-inspecties en meerjaren onderhoudsplanning ondersteunt. Na een grondig selectietraject is gekozen voor de Planon Condition Assessor software van Planon Building Management. Daniël Holemans van Woonhaven Antwerpen: “De MJOP-software gaat ons de komende jaren helpen om de kosten blijvend op het beschikbare budget en prioriteiten (veiligheid, gezondheid en functionaliteit) af te kunnen stemmen. We zijn dan ook erg tevreden over de geleverde software.”

Klik hier om de volledige case study te lezen.